4nepbq6ttuem3wfo4n67bcgtowopbxqosdea8wf44nhy.png

alm-nauki@ukr.net

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

ГОЛОВНА

АРХІВ НОМЕРІВ

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ

РЕЦЕНЗУВАННЯ

КОНТАКТИ

 

 

1 (52) 2022 р.

 

 

 

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

 

 Гринько Т.В., Русан О.О.

РОЗРОБКА СТАТЕГІЇ РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТА ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ ГОСПОДАРСЬКИХ ПРОЦЕСІВ

Акцентовано важливість розуміння принципів розробки стратегії. Розглянуто теоретичні засади розробки стратегій розвитку діяльності суб’єкта підприємництва і діджиталізації . Висвітлено можливості при складанні стратегії суб’єкта підприємництва в умовах діджиталізації. Узагальнено основні способи розробки стратегій розвитку суб’єкта підприємництва.

Ключові слова: Підприємство, суб’єкт підприємництва, діджиталізація, стратегія, розробка стратегії, розробка стратегії діяльності підприємства.

 

 Дерев’янчук Владислав Едуардович

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ: ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ТА АСПЕКТИ ПРАКТИЧНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ

Визначено основні особливості процесу децентралізації сектора державного управління та його впливу на рівень національного та місцевого соціально-економічного розвитку. Виокремлено теоретичні засади децентралізації та форми її здійснення, розглянуто практичне значення “теореми децентралізації”. Досліджено актуальність даної проблематики в сучасних умовах соціально-економічного розвитку України та світу та її вплив на рівень розвитку країн.  Сформульовані теоретичні підходи до оцінки ефективності реалізації політики розширення повноважень місцевих органів влади. Проаналізовано можливість реалізації окремих заходів з децентралізації в межах економічної політики держави, що стосуються соціально-економічного розвитку регіонів. Зроблено висновки щодо розглянутої у роботі проблеми та наведено ключові пропозиції щодо практичної реалізації політики децентралізації.

Ключові слова: децентралізація, органи місцевого самоврядування, розподіл владних повноважень, “теорема децентралізації”, місцеві доходи.

 

 Довгуша Руслан Олександрович

КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ

Сьогодні корпоративна соціальна відповідальність є метрикою того, наскільки добре підприємство взаємодіє з партнерами, працівниками, громадами, як на місцевому, так і на глобальному рівні. Підтримка загального соціального блага стає для більшості компаній важливою метою діяльності. Аграрні підприємства, які дотримуються засад корпоративної соціальної відповідальності, використовують власні ресурси на користь суспільства, надають моральну та фінансову підтримку тим, хто цього найбільше потребує, допомагають у вирішення проблем, які не в змозі вирішити органи влади. Всі сили та фінансові ресурси нині покладені на боротьбу з Covid-19. Кількість жертв збільшується щодня, карантинні заходи зупинили діяльність багатьох галузей економки, люди залишилися без джерела доходу, зменшилася купівельна спроможність населення. Пандемія вплинула на попит, пропозицію та на спроможність аграрних компаній доставляти товари на ринок. Підприємства повинні швидко реагувати на ці зміни, щоб задовольнити потреби населення і уникнути дефіциту на товари першої необхідності. Багато вітчизняних підприємств малого бізнесу, через збитки завдані карантинними заходами, не зможуть повернутися до своєї роботи. Органи влади взяли на себе зобов`язання не допустити поширення вірусу, але без допомоги підприємств, зокрема, фінансової, подолати епідемію неможливо Посилення корпоративної соціальної відповідальності в країнах або підприємствах в умовах соціального дистанціювання - внаслідок пандемії COVID-19 виходить на новий рівень та мотивує впровадження до нових підходів оцінки, оптимізації корпоративного управління та відображення цих аспектів за допомогою звітності зі сталого розвитку. Стаття присвячена дослідженню ролі корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) у подоланні світової пандемії. Досліджено наслідки впливу пандемії на стан агропромислового комплексу. На основі отриманих результатів досліджень, було надано пропозиції щодо визначення ролі корпоративних соціальних підприємств у подоланні епідемії в Україні.

Ключові слова:  сільськогосподарські підприємства, аграрний сектор, соціальна відповідальність українських підприємств, бізнес під час пандемії, державне регулювання.

 

 Пакунова Катерина Григорівна

МАРКЕТИНГ ВІДНОСИН ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СУЧАСНОГО МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ

У статті проаналізовано та досліджено сутність концепції маркетингу відносин. Розглянуто підходи вітчизняних та іноземних науковців до визначення поняття маркетингу відносин та окреслено основні характеристики даного поняття. Визначено основні рівні маркетингу відносин. Визначено основні інструменти маркетингу відносин, які використовуються залежно від рівня розвитку взаємовідносин компанії та клієнта. Наведено критерії оцінювання ефективності маркетингу відносин. Розглянуто основні труднощі, які можуть виникнути на шляху впровадження маркетингу відносин. Розглянуто найбільш поширені способи встановлення маркетингу відносин з клієнтами. Наведено переваги використання маркетингу відносин для компаній. Проаналізовано вплив маркетингу відносин на ефективність ведення міжнародного бізнесу.

Ключові слова: маркетинг відносин, міжнародний бізнес, відносини з споживачем

 

 Поп Ярослава Михайлівна

РОЗВИТОК КРИПТОВАЛЮТИ

Дана стаття присвячена аналізу поняття криптовалюти та принципу її дії; наведено її переваги та недоліки. Звернено особливу увагу на Bitcoin, який є найпершою та найбільш популярною криптовалютою, його зародження; проаналізовано динаміку його курсу за період грудень 2020 – грудень 2021 рр. Визначено тлумачення терміну «криптовалюта» та виявлено, що різні науковці тлумачать його по-різному. Розглянуто питання легалізації криптовалюти в окремих країнах, зокрема в Україні. Охарактеризовано конвертовані (відкриті) та неконвертовані (закриті) віртуальні валюти та їх принципові відмінності, зазначено особливості роботи технології блокчейн. Виокремлено набір переваг криптовалюти, що допомагають залучити інвесторів, такі як: податкові пільги, підтримка сектору з боку влади, відсутність спеціального оподаткування та інші.

Ключові слова: криптовалюта, Bitcoin, Ethereum, електронні гроші, віртуальні валюти, блокчейн.

 

 Ткаченко Катерина Миколаївна

ПРОБЛЕМИ ПРОМИСЛОВОГО МІСТА НА ПРИКЛАДІ М.ЗАПОРІЖЖЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ

У статті визначено основні проблеми промислового міста та сформовано перелік питань, завдяки яким можливо запобігти загострення даної ситуації. Встановлено, що в місті зосереджені майже всі основні галузі промисловості, що призводить до значних обсягів викидів, забруденення атмосферного повітря та навколишнього середовища. Розглянуто вплив діяльності найкрупніших підприємств міста, що формують основне техногенне навантаження на довкілля області та негативно впливають на здоров’я населення, флору та фауну. Проаналізовано основні проблеми забруднення оточуючого середовища та запропоновано шляхи вирішення даної проблеми. Доведено, що об’єднання зусиль населення та держави, забезпечуватимуть розвиток міста та регіону в цілому, для якого важливим фактором буде  якість життя його населення та оточуючого середовища.

Ключові слова: промисловість, навколишнє середовище, довкілля, населення, якість життя

 

КУЛЬТУРОЛОГІЯ

 

 Білогрива Даніелла Валеріївна

ПРО ВИТОКИ МІФОЛОГІЧНИХ ОБРАЗІВ ДАЖБОГА ТА СОСЛАНА – ДАВНЬОРУСЬКОГО БОЖЕСТВА ТА ГЕРОЯ НАРТСЬКОГО ЕПОСУ

Стаття присвячена пошуку витоків давньоруського божества Дажбога згідно історії та розвитку давньоукраїнських земель. Актуальність дослідження образу Дажбога, версій вчених щодо етимології імені цього божества, надало змогу виявити наявність відношення сонячного володаря до культури давнього народу скіфів. Надалі методом порівняння було запропоновано розібрати образ персонажа нартського епосу Сослана та досвідчитись у великій кількості подібностей обох постатей: зв’язок із вогнем, значна роль каменю у міфах, схожі відомості про дружин героїв, й однаковий стосунок до скіфів. Це дозволило зробити висновок, що Дажбог й Сослан є однією особою – першопредком скіфів. Через це, у підсумку доповіді робиться порівняння Дажбога і Сослана із скіфським пращуром Таргітаєм, якого свого часу описав давньогрецький історик Геродот. Наприкінці робиться висновок щодо причин виникнення цих трьох особистостей в культурах різних народів.

Ключові слова: Дажбог, Сослан, скіфи, саки,  Таргітай

 

 Васейко Вікторія Анатоліївна

СЕМІОТИКА РЕКЛАМИ РОЛАНА БАРТА НА ПРИКЛАДІ РЕКЛАМИ ПАРФУМІВ «KENZO»

В статті розглянуто особливості  аналізу рекламних повідомлень за допомогою метода семіотичного аналізу Ролана Барта. Охарактеризовано особливості застосування та види семіології за своєю суттю по 4 елементах. Автор аналізує відому рекламу Kenzo та робить висновки щодо актуальності використання подібного виду аналізу для сучасних реклам.

Ключові слова: семіотика, аналіз, реклама, рекламне повідомлення, Барт.

 

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

 

 Мельник Оксана Миколаївна

ПРОБЛЕМНО-ПРОЄКТНЕ НАВЧАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ УМІНЬ СЬОГОДЕННЯ

Ми живемо в часи глобальної революції, яка змінює наш спосіб життя, спілкування, мислення, бачення майбутнього і розуміння добробуту. На сьогоднішній день головною метою модернізації освіти є підготовка мобільного, конкурентоспроможного на сучасному світовому ринку праці, випускника [1]. Шляхом досягнення є створення умов в освітньому просторі для розвитку і самореалізації кожної особистості.

У статті розкривається важливість формування у студентів ключових уміння сьогодення, а саме: креативності, критичного мислення, вміння спілкуватися та співпрацювати, цифрової грамотністі. Обгрунтовується застосування проблемних методів навчання як необхідної складової розвитку вище перечислених умінь. Виділено та проаналізовано методи навчання, які допомагають розвивати креативність, критичне мислення, спілкування та співпрацю, цифрову грамотність. Виклад матеріалу орієнтований на учасників освітнього процесу: викладачів, вчителів та студентів.

Ключові слова: креативність, критичне мислення, цифрова грамотність, проблемно-проєктне навчання.

 

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

 

 Колєснікова Катерина Олександрівна

ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ МІЖ РІВНЕМ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ТА СТУПЕНЕМ ПРОЯВУ ВІКТИМНОЇ ПОВЕДІНКИ ОСОБИСТОСТІ

У статті аналізуються особливості взаємозв’язку між рівнем емоційного інтелекту та ступенем прояву схильності до віктимної поведінки осіб. Визначено теоретико-методологічні підстави для дослідження цього зв’язку, підібрано комплекс методик, що перекликаються із метою дослідження. Визначено рівні вираженості емоційного інтелекту осіб, а також ступені їхньої схильності до різних видів віктимної поведінки. Проведено діагностику та аналіз впливу рівня емоційного інтелекту на ступінь вираженості схильності до віктимної поведінки.

За результатами дослідження визначено, що низький та середній рівні емоційного інтелекту мають 68% респондентів, показники ступеню вираженості реалізованої віктимності вище та нижче норми – 42%. Встановлено, що існує значущий зворотньопропорційний зв’язок між рівнем емоційного інтелекту особистості та ступенем її схильності до прояву різних видів віктимної поведінки, що означає зниження останньої при зростанні рівня емоційного інтелекту.

Ключові слова: емоційний інтелект, міжособистісний емоційний інтелект, внутрішньоособистісний емоційний інтелект, віктимна поведінка, реалізована віктимність.

 

СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ 

 

 Поліщук Вадим Дмитрович

ЗАГРОЗИ СОЦІАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ У ЗВ’ЯЗКУ З ТІНІЗАЦІЄЮ ЗАЙНЯТОСТІ

Перехід нашої країни до європейських стандартів, забезпечення прозорих економічних, політичних та суспільних відносин, масштабні дії щодо перебудови економіки спрямоване насамперед на покращення соціальної безпеки у державі. Але таке негативне явище як тінізація зайнятості вже багато років несе реальну загрозу соціальній безпеці в Україні. В статті висвітлено проблеми тіньової зайнятості та запропоновано шляхи її поступової ліквідації. Також в роботі розглянуто ті сфери господарювання, в яких останніми роками спостерігається найбільший рівень тінізації ринку праці. Задля глибшого розуміння проблеми в статті наведено класифікацію видів тіньового працевлаштування та висвітлено їх характерні риси. З урахуванням масштабів поширення цього явища на ринку праці наведено перелік заходів, які на думку автора сприятимуть легалізації працевлаштування населення насамперед в проблемних секторах господарювання України.

Ключові слова: зайнятість, тінізація, порушення, легалізація, соціальна безпека.

 

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

 

 Кабір Лабіб Ахмед, Русанова Ольга Веніамінівна, Гуменюк Інна Олександрівна

МЕТОД ПРИСКОРЕННЯ МОДУЛЯРНОГО МНОЖЕННЯ ЗА  ТЕХНОЛОГІЄЮ  МОНТГОМЕРІ

Стаття присвячена проблемі підвищення ефективності криптографічних алгоритмів, в основі яких лежить операція модулярного множення. На сучасному етапі розвитку інформаційних технологій, в умовах потреби підвищення ефективності криптографічних механізмів захисту даних,  задача прискорення операцій модулярної арифметики є високопріоірітетною.

В роботі пропонується оригінальний спосіб прискорення модулярного множення, що базується на технології Монтгомері і передбачає собою використання передобчислень. Стаття містить детальний опис запропонованої процедури  модулярного множення, а також теоретичне обґрунтування та оцінку ефективності запропонованого методу.

Доведено, що запропонований метод в 1.3 рази ефективніший за існуючі, з точки зору швидкодії.

Ключові слова: модулярна арифметика, модулярне множення,  технологія Монтгомері, системи захисту інформації з відкритим ключем, асиметрична криптографія.

 

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

 

 Савенко Валерій Олександрович

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ДИСТАНЦІЙНОМУ ВИКЛАДАННІ ФІЗИКИ

У статті розглянуто  теоретичні засади організації дистанційного викладання фізики, сучасні уявлення про можливості застосування ІКТ у вивченні фізики, головні завдання та принципи реалізації освітнього процесу в дистанційному форматі. Автором проаналізовано зміни в освітній системі за останні роки, сучасний рівень розвитку комп'ютерної техніки і програмного забезпечення. Розглянуто можливості використання мультимедійних технологій в освітньому процесі.  Наведено можливі напрямки для модернізації та підвищення ефективності навчання та засвоєння матеріалу, його урізноманітнення, автоматизації процесів навчання та контролю знань. Опрацьовано основні методи інтерактивного навчання, що можуть дозволити викладачам здійснювати дистанційне викладання фізики з можливістю вивчення теоретичного матеріалу, проведення лабораторних та практичних робіт.

Ключові слова: фізика, дистанційна освіта, комп’ютерні симуляції, інформаційні технології, інтерактивні методи навчання.

 

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

 

 Коч Наталя Володимирівна, Романюк Анна Олександрівна

ДО ПИТАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ВЕРБАЛЬНОЇ АГРЕСІЇ В ПРОФАЙЛІНГУ

У статті здійснено спробу опису алгоритму розпізнавання маркерів вербальної агресії в діяльності профайлера. Актуальність дослідження вербальної агресії як активного компонента сучасної комунікації визначається необхідністю вивчення функціонування її видів та форм у специфічних умовах спілкування, а також розробки системи спеціальних методів і прийомів її визначення та попередження в конкретних мовленнєвих ситуаціях. Таку методологічну систему ефективно розробляти в межах інноваційних комунікативних технологій, зокрема профайлінгу, із застосуванням методів прикладної лінгвістики. На основі вивчення маркерів вербальної агресії нами пропонується алгоритм їх автоматичного розпізнавання за допомогою комп'ютерної програми VAP.

Ключові слова: профайлінг, конфліктна комунікація, вербальна агресія, мовні маркери вербальної агресії, автоматичне розпізнавання слів.

 

 Ноженко Софія Павлівна

АФІКСАЦІЯ В  АНГЛОМОВНІЙ КОМП’ЮТЕРНІЙ ТЕРМІНОСИСТЕМІ

У статті розглядаються особливості афіксації  в англомовній комп’ютерній терміносистемі. Особлива увага приділяється словотвірним моделям, які використовують для творення термінів комп’ютерної сфери.  Виявлено найбільш продуктивні афікси, які використовуються для творення англійських комп’ютерних термінів, а саме : префікси mini-,  macro-, inter-, super-, multi-, hyper-, re- та суфікси -ing, -er / -or, -ion (-tion, -ation), -ize. Афіксація використовується для творення суфіксальних термінів-іменників, прикметників та дієслів. За чисельністю в комп’ютерній терміносистемі переважають словотвірні моделі з романськими афіксами. Встановлено, що суфіксація є більш продуктивним способом утворення термінів комп’ютерної сфери, ніж префіксація. Нові термінологічні одиниці англомовної комп’ютерної сфери створюються не лише за допомогою вже відомих афіксів, але й за участю нових словотворчих елементів, так званих напівафіксів docu-, е-, info-, i-, techno-, cyber-. Джерелом утворення нових афіксів часто є телескопія та скорочення.

Ключові слова: афіксація, префіксація, суфіксація, комп’ютерна терміносистема, напівафікс, словотвірна модель.

 

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

 

 Довбенко Вячеслав Іванович

ПЕРСПЕКТИВИ ПОКРАЩЕННЯ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ІННОВАЦІЙНИХ ЕКОСИСТЕМ

У статті розглянуто особливості правового регулювання діяльності інноваційних екосистем. Дані структури створюють умови для ефективної взаємодії учасників інноваційного процесу. Метою статті є визначення  оптимальних форм правового регулювання діяльності інноваційних екосистем за рахунок створення механізму приведення умов їх функціонування  до стану навколишнього середовища сприйняття інновацій та вплив на дане середовище для його позитивних змін. Проведено критичний аналіз існуючого правового забезпечення інноваційних екосистем у порівнянні з кращими практиками зарубіжних країн. Наведено рекомендації з налагодження інноваційного процесу за активної участі його учасників, які повинні самостійно із врахуванням ситуації на ринку та перспективних цілей розвитку формувати стратегію інноваційної екосистеми на базі балансу як власних інтересів, так і потреб держави, регіону та конкретного споживача. В основу діяльності інноваційних екосистем має бути покладено їх успішний синергійний клієнтоорієнтований розвиток за рахунок підвищення рівня конкурентоспроможності економіки і  досягнення поставлених цілей.

Ключові слова: інноваційна екосистема, конкурентоспроможність економіки, ефект синергії, взаємодія учасників, баланс інтересів сторін

 

 

© Альманах науки, 2022