4nepbq6ttuem3wfo4n67bcgtowopbxqosdea8wf44nhy.png

alm-nauki@ukr.net

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

ГОЛОВНА

АРХІВ НОМЕРІВ

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ

РЕЦЕНЗУВАННЯ

КОНТАКТИ

 

 

№ 4 (49) 2021 р.

 

 

 

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

 

 Нагімова Олена Ульфатівна

ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ СВІТЛА РІЗНОГО СПЕКТРУ НА ЖИТТЄВІ ПРОЦЕСИ ПІД ЧАС ОНТОГЕНЕЗУ DROSOPHILA MELANOGASTER

У роботі представлені дані щодо впливу світла різної довжини хвилі на життєві процеси  Drosophila melanogaster дикого типу. Світло кожного спектру здійснює вплив на  тривалість життя, «шлюбну» поведінку та плодовитість, локомоторну активність личинок, життєздатність передімагіальних особин та імаго. Використовували наступні спектри: червоний - 630 нм, жовтий - 590 нм, зелений - 525 нм, синій - 470 нм, фіолетовий - 405 нм, та інфрачервоний- 940 нм, денне освітлення ¬– для контрольної групи. Особин пересаджували по парам з віргінними самками у пробірки, угруповали по кольорам, та світили світло-діодами відповідного спектру тричі на добу по 15  хвилин  протягом 10 діб. Результати досліджень показали, що вплив червоного (р<0,05), жовтого (р<0,05), синього спектрів ввечері, та зеленого вранці (р<0,05) приводять до збільшення плодовитості особин, синій зумовлює підвищення кількості особин, проте зменшує тривалість онтогенезу, жовтий дещо збільшує плодовитість, але не впливає на життєздатність (р>0,05), фіолетовий та інфрачервоний спектри за результатами наших досліджень особливого впливу не здійснюють (р>0,05).

Ключові слова: Drosophila melanogaster, світло з різною довжини хвилі, онтогенез, локомоторна активність,  життєздатність,  плодовитість, кількісні ознаки, експресивність, генетичний фон, мутації.

 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

 

 Клебак Христина Олександрівна

ГЕНДЕРНО-ОРІЄНТОВАНЕ БЮДЖЕТУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ ОСВІТИ

Стаття присвячена визначенню сутності гендерно -орієнтованого бюджетування в сфері освіти в Україні, розкриттю переваг його запровадженняв бюджетному процесі. Доведено, що бюджет будь якої країни є найбільш вагомим інструментом впливу держави на усі сфери суспільного життя, в тому числі й на освіту. Відмінністю використання цього підходу є в визначенні показників результативності, що використовуються в паспорті бюджетної програми. Питання  ефективного бюджетування в сфері освіти, яке б враховувало потреби всіх груп населення  на сьогоднішній день є поширеним, але на жаль більшість роботи над цим напрямком є теоретичним, та не охоплює всіх сфер підходу, що потребують розгляду. Акцент робиться на необхідності застосування гендерно-орієнтованого підходу в бюджетному процесі в напрямку освіти направлене на врахування гендерних аспектів у процесі планування, виконання та звітування про виконання бюджетних програм аналізу в результаті збору достатньої кількості даних до бюджетних програм, з метою усунення гендерних розривів, гендерної дискримінації, та негативних тенденцій під час надання освітніх послуг.

Ключові слова: Бюджетування, гендерно-орієнтоване бюджетування, бюджетний аналіз, бюджетні програми, гендерна асиметрія, гендерний принцип, гендерна рівність.

 

КОНОМІЧНІ НАУКИ

 

 Каневська В.О.

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

В статі розглянуто напрями покращення інвестиційної привабливості підприємств сільського господарства, визначено основні проблеми та перспетиви розвитку даного напряму. Розглянуто особливості інвестиційного процесу в сільському господарстві, особливості формування інвестиційного клімату, визначено ключові фактори, що впливають на ці процеси.

Ключові слова: інвестицій, інвестиційна діяльнсть, інвестиційна привабливість, інвестиційний клімат.  

 

ІСТОРЧИЧНІ НАУКИ

 

 Постоєнко В.С., Чистякова К.В.

ЗАГОСТРЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН В ЄВРОПІ У 30-х рр. ХХ ст.

У статті розглядається політика європейських країн на передодні Другої світової війни. Вже у 30-х рр. ХХ ст. формуються дві потужні коаліції, які прагнули поштрити сво владу на інші країни світу. Ведення мирних договорів не дало бажаних результатів. Політика «умиротворення» агресора лише пришвидшила початок війни, яка забрала життя мільйонів людей. Досить велике значення у міжнародних відносинах того часу мало підписання пакту Молотова-Ріббентропа та секретного протоколу до нього, в якому відбувався поділ сфер впливу між гітлерівською Німеччиною та СРСР.

Ключові слова: окупація, Адольф Гітлер, Німеччина, план "Вайс", СРСР, Йоахім фон Ріббентроп, В'ячеслав Молотов, оккупация, Адольф Гитлер, Германия, план "Вайс", СССР, Риббентроп, Вячеслав Молотов, occupation, Adolf Hitler, Germany, Weiss plan, USSR, Joachim von Ribbentrop, Vyacheslav Molotov.

 

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

 

 Куляша Оксана Петрівна,

ЗАГАЛЬНИЙ НЕДОРОЗВИТОК МОВЛЕННЯ: ПОНЯТТЯ, РІВНІ ТА ПРИЙОМИ ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ЗВ'ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ ІЗ ЗНМ

Визначено нормативні мовленнєві компетенції, якими повинна володіти дитина дошкільного та молодшого шкільного віку. Надано визначення та характеристика категорії «загальний недорозвиток мовлення». Виокремлено три рівні мовленнєвих порушень у частині недорозвитку мовлення – від повної відсутності загальновживаної мови до розгорнутої фразової мови з елементами лексико-граматичного та фонетичного недорозвитку. Визначено ключові недоліки, які характерні для кожного рівня недорозвитку мовлення дитини. Виокремлено мету і форми участі батьків у формуванні і розвитку навичок зв’язного мовлення дитини з ЗНМ. Зроблено висновок про необхідність активної співпраці логопеда як спеціаліста з питань загального недорозвитку мовлення та батьків дитини з ЗНМ для подальшого розвитку її мовленнєвих компетенцій та формування активної ролі дитини у суспільстві.

Ключові слова: загальний недорозвиток мовлення, зв’язне мовлення, дитина з ЗНМ, мовленнєві компетенції, мовленнєвий розвиток, логопед

 

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

 

 Сахнюк Ірина Олексіївна, Кириленко Лариса Віталіївна, Битков Михайло Харитонович

АНАЛІЗУВАННЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО РОЗРОБЛЕННЯ КОМПЕТЕНТНІСНОЇ МОДЕЛІ У НАУКОВО-ТЕХНІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Проаналізовані сучасні підходи щодо розроблення компетентнісної моделі побудованої на поєднанні взаєморелевантних знань, умінь, цінностей та поведінкових компонентів, які можуть бути використані для оцінки результатів науково-технічної діяльності. Визначено переваги та основні умови їх використання. Доведено, що моделювання компетенцій є важливою інновацією, оскільки цей спосіб може звернути увагу організації на інформацію, пов’язану з діяльністю  та навичками працівників.

Ключові слова: компетентність, компетентнісна модель, компетенція, професійна компетенція.

 

 Федосенко Інна Анатоліївна

ВПЛИВ ДОРОЖНІХ УМОВ НА ДТП І НА БЕЗПЕКУ НА ДОРОЗІ

Дана стаття спрямована на розгляд дорожніх умов, які впливають на безпеку дорожнього руху. Дорожні умови які роблять значний вплив на режим і безпеку руху, як окремих автомобілів, так і всього потоку транспортних засобів в цілому. Роль в забезпеченні безпеки руху основних техніко-експлуатаційних показників автомобільних доріг. Розглянуто дорожні умови, в результаті яких виникають дорожньо-транспортні пригоди. Запропоновано методи підвищення безпеки дорожнього руху на небезпечних ділянках дороги.

Ключові слова: безпека, дорожній рух, водій, дорожні умови, транспортний засіб.

 

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

 

 Бабійчук Т.В.,

ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ПЕРЕКЛАДІВ АНГЛОМОВНИХ ФІЛЬМІВ

Стаття присвячена дослідженню особливостей перекладу англомовних кінофільмів українською. Розкриті поняття субтитрування, дубляжу,  закадрового. Були з’ясовані особливості кінотексту, як об’єкта перекладу. Досліджено основні помилки при перекладі англомовних кінострічок українською на основі матеріалів художніх фільмів.

Ключові слова: кінопереклад, кінотекст, кіносценарій, кінодіалог, культурна адаптація, субтитрування, дублювання, закадровий переклад, кінематограф.

 

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

 

 Буряк В.О.,

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

В статті запропонований аналіз нормативно-правових актів України щодо регулювання сфери трудових відносин, розглянуті основні форми державного регулювання трудових відносин, визначено місце держави в управлінні цими механізмами.

Ключові слова: трудові відносини, трудове право, державна слудба зайнятості, зайнятсть, регулювання трудових відносин.

 

 

© Альманах науки, 2021