4nepbq6ttuem3wfo4n67bcgtowopbxqosdea8wf44nhy.png

alm-nauki@ukr.net

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

ГОЛОВНА

АРХІВ НОМЕРІВ

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ

РЕЦЕНЗУВАННЯ

КОНТАКТИ

 

 

2 (47) 2021 р.

 

 

 

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

 

 Онопрієнко Ю.В.

АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ РИНКУ ВАЛЮТ

У статті виділено особливості валютного ринку, підкреслено важливість певних показників. Також проаналізовано сім основних особливостей валютного ринку, зокрема підкреслено, як стан національної валюти країни залежить від коливань на валютних ринках. Зазначено важливі умови для проведення економічного аналізу валютного ринку та визначено фактори, які мають вагомий вплив на динаміку валютного ринку. В рамках дослідження виокремили фактори впливу на валютний курс, також навели формулу, за якою розраховують середній валютний курс. Запропонували використовувати метод кореляційно-регресійного аналізу для прогнозування курсу національної валюти на наступні роки. Надали рекомендації щодо змін, які потрібно провести для врегулювання та стабілізації валютно-курсової політики України в подальшому.

Ключові слова: валюта, валютний курс, валютний ринок, валютна політика, регулювання, кореляційно-регресійний аналіз, фактор.

 

 Поп Я.М.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ РОЗШИРЕННЮ БЕЗРОБІТТЯ ТА ЗРОСТАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ

Дана стаття присвячена основним напрямкам щодо запобігання безробіттю та зростанню зайнятості. Досліджується міжнародний досвід правового регулювання зайнятості та можливості застосування його в Україні. Проведено аналіз шведського, європейського, американського та японського підходів політики зайнятості. Окреслено головні напрямки діяльності урядів індустріальних та постіндустріальних держав світу, а саме: Німеччини, Франції, Бельгії, Польщі, Китаю.

Вищий контроль за дотриманням конституційного трудового законодавства здійснюють спеціальні державні органи при Міністерстві соціальної політики України, ними виступають: Державна служба зайнятості України та Державна інспекція України з питань праці. Вирішення проблем в цій сфері полягає у вирішенні державою завдання забезпечення гідною роботою всіх людей, що хочуть працювати і завдяки цьому здійсненні повної зайнятості населення. У висновках зазначено засоби боротьби з безробіттям, а також напрямки його регулювання, сформовані на основі світового досвіду.

Ключові слова: безробіття, рівень зайнятості, державна політика зайнятості, працевлаштування, ринок праці, робоча сила, служба зайнятості.

 

 Тихонова Є.В., Шевчук О.І.

РОЛЬ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

У статті досліджено глобалізацію та роль міжнародних організацій в її процесах. Сформульовано основні завдання міжнародних організацій в умовах посилення глобалізаційних тенденцій. Виокремлено міжнародні організації, які посідають вагоме місце у глобальному середовищі (ООН, МВФ, СОТ, ЄС та інші) та на регіональному рівні (ЄС, НАФТА). Деталізовано функціональне призначення та визначено роль Організації Об’єднаних Націй у сучасних світових процесах.

Ключові слова: глобалізація, глобальне середовище, міжнародні організації, Організація Об’єднаних Націй, Світова організація торгівлі, Міжнародний валютний фонд, Європейський Союз.

 

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

 

 Валько Ю.О.

ПАСТИРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЄПИСКОПА ЙОСАФАТА КОЦИЛОВСЬКОГО ТА СТАНОВИЩЕ ПЕРЕМИСЬКОЇ ЄПАРХІЇ (1939 – 1947 рр.)

У статті розглядається політика радянської, німецької і польської влади щодо Перемиської єпархії та особисто до постаті Перемиського єпископа Йосафата Коциловського, який потерпав фізично та морально. У час Другої світової війни єпархія була поділена на дві частини, одну з яких очолив єпископ-помічник Григорій Лакота. Згадано сумну сторінку в історії УГКЦ – Львівський псевдособор 1946 р. та останні роки Владики як мученика за віру. 

Ключові слова: Йосафат Коциловський, Григорій Лакота, Перемиська єпархія, акція «Вісла», Львівський псевдособор, возз’єднані.

 

 Оладенко О.В.

КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ ГАРДЕРОБУ МЕШКАНОК КИЄВА ЯК ЕЛЕМЕНТУ МІСЬКОГО ПОВСЯКДЕННЯ (1920-1930-ТІ РР.)

У статті досліджена соціальна реальність, яку створила партійно-адміністративна система керівництва державою у 1920-ті та у 1930-ті роки крізь призму ключових аспектів гардеробу мешканок Києва різних соціальних верств. Гардеробний вміст киянок розглядався як елемент міського повсякдення. Доведено, що засади так званого егалітаризму попри декларативність насправді не відповідали дійсності. Дослідження загальних ідеологічних методик побутового аскетизму, коли саме слово «річ» носило негативну конотацію і вважалося буржуазно-капіталістичним рудиментом, у 1920-ті роки та матеріального фетишизму, коли визнавалося, що соціалізм за ефективних виробничих потужностей може зробити життя усіх людей без виключення заможнім, у 1930-ті роки довів, що загальною тенденцією міжвоєнного періоду було явище «ремонту» речей, їх латання та багаторазового перешивання.  Визначено місце дефіциту в історії міського повсякдення.

Ключові слова: «повсякденність» «історія міської  повсякденності», «товарний голод», «дефіцит», «ремонт одягу», «гардероб», «ідеологія», «1920-1930-ті».

 

МЕДИЧНІ НАУКИ

 

 Гаркуша М.А., Лагун В.О.

СТАТЕВИЙ ФАКТОР В ТРАВМАХ ПЕРЕДНЬОЇ ХРЕСТОПОДІБНОЇ ЗВ’ЯЗКИ

Статевий фактор грає велику роль та є однією із причин в травмуванні передньої хрестоподібної зв'язки. Аналізуючи роботи Стіва Болла та Хутмана, бачимо, що жінки більш схильні в травмуванні ПХЗ, ніж чоловіки. Нашими дослідженнями це підтвердили.

Ключові слова: ПХЗ, колінні суглоби, м'язи, травмування, наукові данні, дослідження.

 

 Козловець Н.В.

ОБГРУНТУВАННЯ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ ДО ПРОФІЛАКТИКИ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ ІІ ТИПУ СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В Україні головною проблемою цукрового діабету є його пізня діагностика. На жаль, у багатьох випадках це захворювання діагностується на тому етапі, коли вже сформовані складні незворотні ускладнення. Навчання хворих на діабет сприяє досягненню головної мети лікування – компенсації вуглеводного обміну, зниженню частоти ускладнень і смертності від цукрового діабету. Навчання має бути значною частиною лікування хворих на діабет.

Головна ідея дослідження відображена в робочій гіпотезі, яка ґрунтується на припущенні, що існують не вивчені аспекти  в роботі фахівців громадського здоровۥя щодо раннього виявлення цукрового діабету ІІ типу, які при їх досліджені та впровадженні в практику рекомендацій за результатами дослідження, дозволять суттєво покращити раннє виявлення і профілактику цукрового діабету ІІ типу, яка в результаті була підтверджена.

Отримані результати дослідження підтвердили необхідність покращення фахівців галузі громадського здоров`я.

Ключові слова: цукровий діабет, діабет ІІ типу, профілатика; сахарный диабет, диабет II типа, профилатика; diabetes mellitus, type II diabetes, prevention.

 

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

 

 Kostenko O.

FROM RESEARCH INTEREST AND FORMULATION OF RESEARCH QUESTIONS TO THE CHOICE OF METHODS FOR COLLECTING AND ANALYZING DATA. EXPERIENCE FOR A PEDAGOGICAL RESEARCH.

In this article, the author describes and analyses the main steps of a social sciencesresearch process including the methods of data collection and -analysis with the aim to make them more available for a pedagogical research. At the beginning, she touches upon the fundamental question of the relationship between the theory and the empirical. Then, based on the analysis of modern Westeuropean methodological and methodical social sciences discource (Stefan Hirschauer, Joseph Alex Maxwell, Geza Lindemann, Uwe Flick, Ralf Bohnsack, Philipp Mayring, Jo Reichertz, etc.), she shows why and how the methods of data collection and analysis should be consistent with the subject of the research and the research questions. Afterwords, she analyses the potential strengths and weaknesses of the most popular methods of data collection and -analysis in a qualitative research. She deliberately excludes from this work the research programmes such as grounded theory or discourse analysis considering the fact that they already presuppose their own methodological and methodical basis and thus, should be considered separately.

Key words: methodology, qualitative methods of data collection and -analysis, relations between theories and the empirical, pedagogical research, research interest, research questions.

 

 Ернст Д.В.

ПІДВИЩЕННЯ ЦІННОСТЕЙ ТА МОТИВАЦІЇ ЛІЦЕЇСТІВ ЗАКЛАДІВ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ З ВІЙСЬКОВО-ФІЗИЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ ДО МАЙБУТНЬОЇ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ

Наявна тема потребує дослідження, оскільки виникають нові геополітичні виклики та нові форми воєн. У статті окреслені питання мотивації, розписані різні теорії мотивації. Зачеплено питання нового підходу до розуміння армії

Постановка проблеми. З’ясувавши питання про історію розвитку процесу виховання воїнів та виявивши концепт педагогічних спрямувань армії, були розроблені пункти для покращення цінностей та мотивації майбутніх військовослужбовців.

Аналіз досліджень. Розглянутий досвід США щодо різних типів лідерства, проаналізовано якість виховних робіт із особовим складом.

Мета статті – з’ясувати основні моменти, для покращення розуміння питання підвищення цінностей та мотивації майбутніх військових.  Армія та суспільство нерозривно пов’язані між собою. Не стільки навіть вирішує сучасна та високотехнологічна техніка, а скільки бойовий дух та вищі цінності. У різні часи увага до армії приділялася достатньо інтенсивно, адже військові конфлікти майже повсюди супроводжують людство. Особливості демократизації суспільства відображаються на саму армію. Тому постає нагальна потреба відходити від совкової кругової поруки та робити акцент на різноманітні педагогічні підходи під час роботи зі особовим складом. Важливо також особливу увагу приділяти виявленню позитивних якостей, своєчасно помічати і підтримувати у підлеглих найкраще і не робити акцент на негативних якостях. Найбільший ефект дає комплексне використання різноманітних методів вивчення індивідуальних особливостей особистості. Тільки всебічне знання підлеглих, розуміння їх запитів, інтересів, урахування здібностей та індивідуальних особливостей можливо розраховувати на успіх у такій складній і тонкій справі, якою є виховання військовослужбовців, особливо в сучасних умовах. Ефективність підняття у підлеглих моральних цінностей залежить від якості комунікації. Тому важко спрогнозувати подальший розвиток тієї чи іншої ситуації. Тож тема потребує подальших глибоких досліджень.

Ключові слова: токсичний лідер, командир, мотивація, цінності, слабкі підлеглі, , концепція, мислителі.

 

 Кихтенко Я.В.

ОЦІНКА ГЕЛІОРЕСУРСУ ПІВДНЯ УКРАЇНИ НА ПРИКЛАДІ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Через суттєвий вплив на довкілля під час використання традиційних енергоносіїв та постійне зростання їх вартості останнім часом значна увага приділяється альтернативній і відновлюваній енергетиці. На сьогоднішній день серед альтернативних джерел енергії (тепла Землі, енергії вітру, припливів та відпливів, біогазу тощо) провідне місце займає використання сонячної енергії. Це пов‘язано з головними перевагами цього виду енергії: загальна доступність, екологічність, практична невичерпність, можливість безпосереднього перетворення сонячної енергії у видимому та ближньому інфрачервоному спектрі випромінювання у теплову або електричну енергію.

Велика кількість сонячної енергії робить її дуже привабливим джерелом отримання електроенергії. У Програмі розвитку ООН за всесвітньою оцінкою енергії 2000 року встановлено, що річний потенціал сонячної енергії становить     (1 575 – 49 837) ·10¹² МВт·с. Це у декілька разів більше, ніж загальне споживання енергії в світі, яке у 2012 році становило 559,8·10¹²  МВт·с. [7, 12]

У 2011 році Міжнародна енергетична агенція повідомила, що "розробка доступних, невичерпних і чистих технологій сонячної енергії матиме великі довгострокові переваги. Це збільшить енергетичну безпеку країн через залежність від місцевого, невичерпного і переважно незалежного від імпорту ресурсу, посилить сталий розвиток, зменшить забруднення, знизить витрати на глобальне потепління та зменшить ціни на природне паливо. Ці переваги є глобальними, тому додаткові витрати на стимулювання їхнього розвитку повинні розглядатися як інвестиційні кошти, що мають бути витрачені за призначенням та широко розповсюджені "[8].

Повна кількість сонячної енергії, що надходить на поверхню Землі лише за тиждень, перевищує енергію всіх світових запасів нафти, газу, вугілля та урану [5]. В Україні існують достатньо сприятливі умови для використання сонячної енергії: річний технічно-досяжний енергетичний потенціал сонячної енергії в Україні еквівалентний 6 млрд. тонн умовного палива, його використання дозволило б замінити біля 5 млрд. м³ природного газу [3].

Середньорічний потенціал сонячної енергії в Україну (1235 кВт·год/м²) є досить високим і набагато вищим, ніж, наприклад, у Німеччині – 1000 кВт·год/м² або навіть у Польщі – 1080 кВт·год/м² [2]. Отже, потенціал сонячної енергії в Україні є достатньо високим для широкого впровадження як теплоенергетичного, так і фотоенергетичного обладнання практично в усіх областях. Термін ефективної експлуатації геліоенергетичного обладнання в південних областях України – 7 місяців (з квітня по жовтень), в північних областях 5 місяців (з травня по вересень). Фотоенергетичне обладнання може достатньо ефективно експлуатуватися на протязі всього року [4].

Ключові слова: сонячна енергія, геліоресурс, пряма сонячна радіація, сумарна сонячна радіація, сонячна стала, критерій Колмогорова – Смірнова, критерій Ліллієфорса, діаграма  БоксаВіскера, діаграма розсіювання, геліопотенціал.

 

ПСИХОЛОГІНІ НАУКИ

 

 Решетнікова О.В., Яремко Р.Я.

ВПЛИВ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ НА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ПІДЛІТКА

Стаття спрямована на вивчення ролі сімейного виховання в загальному  психологічному та особистісному розвитку підлітка. Протягом всього періоду життя дитини, найбільшу роль у формуванні особистості відіграє сім’я , яка є найстійкішою формою соціалізації. Завдяки взаємодії з дорослими, дитина входить в дорослий світ, оволодіває нормами, правилами, набуває життєві цінності, відбувається формування всього того, що вже доросла людина буде проносити крізь все життя. Неодмінно потрібно звернути увагу на те, що саме в підлітковому віці закладаються основи наступного соціального життя у зрілому віці, беручи до уваги підвищену емоційну чутливість підлітка до впливів соціуму, виникає необхідність дослідження внутрішнього середовища дитини. Компонентом такого індивідуального середовища і найважливішою детермінантою розвитку дитини, у тому числі і підлітка, є сімейне виховання.

Ключові слова: сімейне виховання, підліток, соціалізація, формування особистості, сім’я.

 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

 

 Адамів С.С.

АДВЕНТИВНІ ВИДИ РОСЛИН НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ

У зв’язку з посиленням боротьби з бур’янами особливого значення набуває захист території країни від нових шкідливих рослин, які заносяться з однієї місцевості в іншу внаслідок господарської діяльності людини, незважаючи на запобіжні заходи, яких вживають державні фітосанітарні служби. Адвентивними вважають такі рослини, які, потрапивши в нову місцевість, що лежить за межами їхніх ареалів (переважно за допомогою штучних факторів), пристосувалися до нових умов існування і почали самостійно поширюватися на новій території. Інвазії, або вторгнення, чужорідних видів організмів — одна з найбільших екологічних проблем сучасності, яка гостро постає у зв’язку з активними процесами біотичної глобалізації і часто веде до суттєвих втрат біологічного різноманіття. Контроль за їхньою появою, натуралізацією та поширенням є важливою проблемою світового масштабу. Іноді, це вторгнення може завдавати значних економічних збитків і навіть бути небезпечним для здоров’я людей. Відомо, що польовi екосистеми є ареною для розвитку сегетальної фітобіоти та занесених видів, яка формується та розвивається фактично без будь-якої не лише генетичної, а навiть i просторової ізоляції. 

Ключові слова: адвентивні рослини, біологічне різноманіття, польовi екосистеми, фітобіота, природні угруповання рослин.

 

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

 

 Тімров О.О., Ткаченко В.П., Надточій І.І., Свіщова Я.О., Дубина О.М.

ЗБЕРЕЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО КОЛЬОРИ ТА ВІДТІНКИ І КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ МІКРОФІЛЬМІВ З ОПТИЧНО ЗЧИТУВАНИМИ ЦИФРОВИМИ КОДАМИ

Розглянуто спосіб контролю якості мікрофільмів з оптично зчитувальними цифровими кодами, що може бути широко застосовано для виготовлення кодованих мікрофільмів для збереження архівної інформації історичного, культурного та наукового призначення. При виготовленні кодованого мікрофільму пропонується додавати додатково тест-об’єкт з QR-кодами, який згенеровано для кожного загодованого файлу окремо, або на весь мікрофільм в цілому з можливістю додавання службової інформації.  При цьому, кожний найменший елемент символу згенерованого QR-коду повинен за розмірами не перевищувати найменший елемент символу (піксель) оптично зчитуваного цифрового коду, який зареєстровано на мікрографічній плівці. Запропонована методика, що дозволяє проводити ідентифікацію окремих закодованих файлів мікрофільму та перевіряти якість їх запису на мікрографічній фотоплівці без сканування за допомогою спеціалізованого обладнання та надаэ можливість легкого декодування мікрофільму в цілому.

Ключові слова: кодування мікрофльмів, QR-код, архівація матеріалів, мікрографічна плівка, відновлення інформації.

 

ЮРИДИНІ НАУКИ

 

 НАГОРНА О., ЛАКТІОНОВА В., БУРЯК А.

РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН В ЗАКОНОДАВСТВІ РІЗНИХ КРАЇН СВІТУ

На сьогоднішній день суспільство все більше починає розуміти роль людського фактору в економіці та необхідності комплексного підходу до вивчення відносин, які виникають у людини. У світовій практиці склалися дві основні моделі правового регулювання трудових відносин і кожна з них має свої переваги та недоліки, які будуть розглянуті у даній статті на прикладі іноземних країн.  При переході України до ринкової економіки та різноманітності форм власності, трудові відносини є основними серед інших існуючих відносин, так як охоплюють велику кількість індивідів, соціальних груп та є основним регулятором трудової та соціальної поведінки серед населення. У даній статті розглядаються особливості правового регулювання  трудових відносин в різних країнах, а саме: Франції, Великобританії, США та Китайської народної республіки. У статті відкрито поняття «трудовий договір» та його правове значення в інших країнах, розглянуто та проаналізовано укладання договору в усній чи письмовій формі.

Ключові слова: праця, працівник, роботодавець, трудовий договір, звільнення, правове регулювання трудових відносин.

 

 

 

© Альманах науки, 2021