4nepbq6ttuem3wfo4n67bcgtowopbxqosdea8wf44nhy.png

alm-nauki@ukr.net

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

ГОЛОВНА

АРХІВ НОМЕРІВ

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ

РЕЦЕНЗУВАННЯ

КОНТАКТИ

 

 

1 (46) січень 2021 р.

 

 

 

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

 

 Mosur A.S.

CURRENT STATUS AND PROSPECTS OF AGRICULTURAL ECONOMY OF UKRAINE

The article analyzes the current state of the agricultural sector of Ukraine and the directions of its innovation. The main results of activity are considered, a number of negative tendencies which interfere with effective activity of the agricultural enterprises is analyzed. Positions on perspective directions of agri-food market development are substantiated.

Keywords: economy, current status, innovative development, the agricultural sector.

 

 Ороховська Л.А., Панасюк І.В.

МІЖНАРОДНИЙ РИНОК АВІАПЕРЕВЕЗЕНЬ В УМОВАХ ШОКУ ПАНДЕМІЇ

Пандемія вірусу COVID 19 стала «чорним лебедем» для світової економіки. Викликаний нею стрес продемонстрував не тільки прорахунки багатьох держав в боротьбі з вірусними епідеміями, а й різну ступінь готовності до подолання кризових явищ. Однією з найбільш постраждалих сфер в результаті пандемії COVID-19 є світова транспортно-логістична система, що спричинено закриттям державних кордонів, введенням обмежень на пересування людей і товарів, розривом виробничо-збутових ланцюжків, зниженням попиту і купівельної спроможності, що змушує авіакомпанії розробляти нові стратегії розвитку. У статті проаналізовано вплив коронавірусу на міжнародний ринок авіаперевезень. В умовах пандемії авіакомпанії з лютого 2020 року значно скоротили кількість рейсів або зовсім припинили польоти. Криза для авіації визнана найглибшою від часу Другої світової війни. Це обумовлено значним зростанням обсягів пасажирських перевезень авіаційним транспортом, створенням нових авіакомпаній в Україні, а саме авіакомпаній типу лоу-кост, входженням в авіаційний простір України нових іноземних авіакомпаній, відкриттям нових повітряних ліній українських перевізниками, схваленням безвізового режиму з країнами ЄС, модернізацією наявної інфраструктури аеропортів та їх розвитку з урахуванням сучасних вимог в системі міжнародних економічних зв’язків.

Ключові слова: пандемія, економічна криза, темпи економічного зростання, структурні зміни економіки, антикризові заходи.

 

 Панасюк І.В., Зеліско І.М.

ПРІОРИТЕТНІ ТРЕНДИ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

У статті розглянуто пріоритетні напрями бюджетної політики в Україні, наведено характеристику фінансової системи України, її складові, основні тенденції банківської системи, розглянуто спектр фінансових послуг, проаналізували Державний бюджет України з 2008 року по 2020 рік, розглянули бюджетну політику України та навели проблеми на порядку денному, які потребують першочергового подолання. Бюджетна політика – сукупність державних заходів для зміцнення доходної частини державного бюджету, посилення соціальної направленості бюджетних видатків та створення умов макроекономічної стабільності. За допомогою внесення змін до фінансування бюджетних програм Міністерство фінансів України проводить системні реформи. Пріоритетну сферу для фінансування мають наступні сфери: оборона, соціальні стандарти, освіта, дипломатія, агропромисловий комплекс, охорона здоров’я, енергоефективність, культура, створення Дорожнього фонду та децентралізація. Сьогодні позитивним чинником є те, що інфляція знаходиться в контрольованих межах, що допомагає побороти фінансову нестабільність. Економіці України бракує належного фінансування стартапів та малого і середнього бізнесу, які в перспективі принесуть більші прибутки державі. Даний процес активізує діяльність суб’єктів господарювання та після послаблення умов відкриття бізнесу зменшить кількість таких, що в тіні. На порядку денному питання вирішення проблеми податкових пільг, стимулювання економічного зростання, амортизаційна політика, розв’язання проблеми ренти та рентних відносин, розумне розподілення бюджету по сферам та алокація коштів.

Ключові слова: бюджетна політика, оподаткування, фінансова система, державний бюджет, фінанси, тенденція, економічна криза.

 

МЕДИЧНІ НАУКИ

 

 Nikolenko E.Y., Minaieva A.O., Gaidukova O.O., Salun O.O., Pavlova O.L., Кratenko G.S.,

ANALYSIS OF THE ASSESSMENT OF THE DISTANCE COURSE "PHARMACOLOGY" BY STUDENTS OF THE SCHOOL OF MEDICINE V. N. KARAZIN KHARKIV NATIONAL UNIVERSITY UNDER COVID-19 PANDEMIC

In connection with the transition to distance learning caused by the COVID-19 pandemic, the staff of the Department of General PracticeFamily Medicine of the School of Medicine of V. N. Karazin Kharkiv National University developed the distance course "Pharmacology", which is constantly supplemented, improved and modernized not only according to current legislation and the vision of teachers, but also based on the analysis of the results of an anonymous survey of students in order to improve the quality, efficiency and convenience of learning.

Keywords: distance learning, distance course, pharmacology.

 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

 

 Холодняк О.О.

РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ КРЕМНІЮ ТА КРЕМНІЙВМІСНИХ РЕЧОВИН У ФІЗІОЛОГІЇ РОСЛИН

Кремній має позитивні ефекти на рослини, полегшуючи різноманітні форми абіотичного та біотичного стресу. Дослідження цієї теми пришвидшились за останні роки і виявили багато позитивних наслідків використання кремнію у багатьох рослин. Доступна інформація щодо впливу кремнію на захист рослин, ріст і розвиток є фрагментована, специфічна, і, як правило, зосереджена на дистальних явищах ніж на основних ефектак. Відповідно, зростає потреба у дослідженнях, які стосуються основних метаболічних та регуляторних процесів, тим самим дозволяючи більшу уніфікацію та зосередженість поточних досліджень.

Ключові слова. Абіотичний стрес, біотичний стрес, патогени, обмін речовин, кремній.

 

СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ

 

 Домбровська Ю.Ю.

ЗАСАДНИЧІ ПОЛОЖЕННЯ ЦІННІСНОГО ПІДХОДУ У СОЦІОЛОГІЇ ХХ СТОЛІТТЯ

У статті частково проведено аналіз чинників і механізмів, які впливають на формування цінностей і ціннісних орієнтацій, зауважується, що  цінності завжди створюють цілісну систему, вони не можуть існувати окремо один від одного.

У статті автор класифікує цінності за різними критеріями. За сферою суспільного життя виділяють наступний ряд цінностей: матеріальні, духовні, наративні, релігійні. За предметним змістом: економічні, політичні, естетичні; за характером поведінки людини: термінальні (цінності-цілі) та інструментальні (цінності – засоби їх досягнення); за функціональною основою: схвалювані, заперечувальні; за рівнем соціокультурної системи: традиційні, ліберальні (сучасні), загальнолюдські; також виділяють базові цінності, які формуються в процесі первинної соціалізації особистості.

Закцентовується увага на тому, що ціннісні орієнтації в соціології представляють собою критерії оціночного відношення особистості (групи осіб) до сукупності матеріальних і духовних благ, які розглядаються як предмети (або їх властивості), цілі та засоби для задоволення потреб особистості (групи осіб).

Ключові слова: цінності; ціннісний підхід; класифікація цінностей; базові цінності; ціннісні орієнтації.

 

ТЕХНІЧНИХ НАУК

 

 Вовк Ю.Р.

ЕКСПЕРТИЗА ТА АТРИБУЦІЯ ХОЛОДНОЇ ЗБРОЇ

У роботі проведено аналіз методики проведення криміналістичного дослідження холодної зброї та доробки експертів в царині експертизи культурних цінностей для виведення уніфікованої методики проведення експертизи холодної зброї.

Ключові слова: Експертиза, атрибуція, холодна зброя, методика проведення криміналістичного дослідження холодної зброї

 

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

 

 Єфименко І.О.

ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ СУДУ ПРИСЯЖНИХ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ 1864 Р.

Публікація розкриває основні положення функціонування і створення інституту суду присяжних, який був заснований після судової реформи 1864 року. Робота констатує принципи відбору до складу суду присяжних, прийняття  судових рішень, систему ведення судового процесу, реалізацію принципиу класового представництва. Актуальність статті полягає в кристалізації роботи суду присяжних, як демократичного інституту, в рамках самодержавства російської імперії. Робота базована на огляді нормативних актів та судових статутів, які були наново розроблені під час проведення реформи. Значення інтеграції цього інституту до судового процесу є недооціненим в дослідженнях та наукові літературі, як фактору зміни самоуправлінства на демократичність. Саме суд присяжних, мав вплинути на зменшення корумпованості та прийняття не правових рішень. В підсумку статті підводиться аналіз реального стану речей в процесі становлення інституту суду присяжних. 

Ключові слова: суд присяжних, судова реформа, демократичні інституції, 1864 р., російська імперія, статути, корупція, стратифікація, публічність.

 

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

 

 Звєрєва К.С.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ УЧАСТІ ДЕРЖАВИ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИНАХ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

У статті авторкою розкрито колізійність питання правосуб’єктності держави, як суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності. Чи можна вважати Україну таким суб’єктом? Досліджено Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність». Підкреслено дуалістичних характер впливу України на таку діяльність. Зазначено роботи авторів, які проводили дослідження поняття «юридична відповідальність» у національному законодавстві. Проаналізовано відповідальність держави Україна у зовнішньоекономічний відносинах. Проілюстровано недосконалість механізму притягнення держави до такої відповідальності, практично проілюстровано гіпотезу автора на прикладі практики Європейського суду з прав людини. Підкреслено важливість розглянутого питання в умовах сьогодення. Зроблено висновок про несвоєчасність реакції нормотворця на сучасні умови і показано тривалість нормативного врегулювання економічної діяльності як на території України, так і за її межами.

Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, відповідальність держави, відповідальність України, суб’єкт зовнішньоекономічних відносин, непередбачувані обставини, форс-мажор, міжнародний договір.

 

 

© Альманах науки, 2021