4nepbq6ttuem3wfo4n67bcgtowopbxqosdea8wf44nhy.png

alm-nauki@ukr.net

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

ГОЛОВНА

АРХІВ НОМЕРІВ

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ

РЕЦЕНЗУВАННЯ

КОНТАКТИ

 

 

№ 5 (38) травень 2020 р.

 

 

 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

 

 Фисак О.М.

МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ КОМУНІКАЦІЙ МІЖ ОРГАНАМИ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ ТА ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

 

У статті розглянуто основні характеристики моделювання системи комунікацій та їх використання для здійснення комунікаційних процесів між органами публічної влади та громадськими організаціями. Необхідність інформування громади з одного боку і масовий характер політики − з іншого змушують усіх представників влади будувати таку систему комунікацій, яка б найбільш повно забезпечувала активну участь громадських організацій, які і представляють інтереси громадян,    у формуванні та реалізації державної політики. У зв’язку з цим виникає потреба удосконалити механізм регулювання процесу обміну інформацією, зокрема впровадити принцип партнерської взаємодії, що передбачає не тільки інформування населення, а і налагодження ефективного зворотного зв'язку, проведення відповідної роз'яснювальної роботи, встановлення громадського контролю за діяльністю органів публічної  влади та органів місцевого самоврядування.

Ключові слова:  комунікація,  стратегія,  моделювання,  публічна влада, громадська організація, громада.

 

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

 

 Вінниченко О.В.

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ РОЗВИТКУ КРЕДИТУВАННЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

 

У статті розглянуто існуючи підходи в різних країнах світу для підтримки діяльності малого та середнього бізнесу. Наведено критерії, щодо віднесення підприємств до зазначеної категорії. Розглянуто та програми центральних банків окремих країн щодо стимулювання банківського кредитування малого та середнього бізнесу. Проаналізовано основні умови надання кредитів суб’єктам малого та середнього бізнесу.  Проаналізовано основні види позик, які надаються малому та середньому бізнесу в Україні. Серед принципових питань удосконалення банківського кредитування малого та середнього бізнесу – створення гнучкої системи гарантій, яка відкрила б можливості кредитування для всіх категорій підприємств. Першорядне значення тут має забезпечення повернення кредиту. Зроблено порівняльний аналіз, дано загальну характеристику та вказані недоліки з основних чотирьох варіанта вирішення цього питання.

Ключові слова: кредитування, підприємства малого та середнього бізнесу,програми кредитування малого та середнього бізнесу.

 

 Кузьменко Н.В.

УНІВЕРСАЛЬНА  ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА

 

У статті охарактеризовано поняття «обліково-аналітичної системи» та визначено загальний алгоритм її побудови. Визначено специфіку організацій обліку на малих підприємствах. Сформовано та представлено авторську обліково-аналітичну систему забезпечення діяльності малих підприємств з урахуванням зовнішніх та внутрішніх факторів впливу та особливостей функціонування суб’єктів малого підприємництва, Універсальний алгоритм облікового забезпечення дозволяє будь-якому керівнику бізнесу або бухгалтеру трансформувати систему під специфіку діяльності відповідно до законодавчих норм та вимог держави. Також розкрито сутність кожного структурного елемента розробленої системи, у яких визначено основні чинники, що впливають на малих бізнес та охарактеризовано методи та можливості ефективного управління ними.

Ключові слова: обліково-аналітична система, мале підприємство, бухгалтерський облік, особливості організації, обліково-аналітичне забезпечення, аудит

 

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

 

 Скрипник М.І.

ПРОБЛЕМА ХРИСТИЯНСЬКОГО ТЕРОРИЗМУ

 

Християнство не можна назвати найдавнішою релігією, але за кількістю прихильників у всіх класифікаціях її виділяють як світову. Іслам, щодо християнства, більш молода релігія, але одержав широке поширення та також мав багато трактувань і течій. Серед релігійних угруповань, саме ісламістський тероризм на даний момент набув широкого поширення. Але чому, у випадку з християнством, ми маємо «армію фанатиків», але не маємо терористичних організацій? Досить відомим явищем для нас є Хрестові походи, але чи існує взагалі християнський тероризм і що ми повинні розуміти під цим терміном? Саме на ці питання мені належить відповісти в даній роботі. Також у роботі пояснені основні дефініції, які досить часто плутають за значенням з тероризмом (терор, екстремізм, фундаменталізм, радикалізм), визначені моральні аспекти можливого християнського тероризму та проаналізовано приклад маловідомого випадку виступу адептів християнства.

Ключові слова: Християнство, тероризм, християнський тероризм, терор, Біблія, Хрестові походи, Ісус Христос, Мамлюцький султанат, підпал Каїру у 1321 році, світова релігія.

 

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

 

 Кравченко В.П.

ОСОБЛИВОСТІ КОРЕКЦІЇ ЗАТРИМКИ МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ У ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ

 

У статті розглянута сучасна стратегія розбудови дошкільної освіти в Україні, нові підходи до реформування концептуальних, змістовно-структурних та дидактичних засад освіти дітей раннього віку, що реалізовано в чинних державних програмах. Висвітлено науково-теоретичний аналіз психолого-педагогічної та спеціальної літератури дітей раннього віку із затримкою мовленнєвого розвитку. Адаптовано та модифіковано елементи методик дітей раннього віку із затримкою мовленнєвого розвитку. Розкрито значення раннього дитинства для подальшого розвитку мовлення дитини. Виділено причини порушень мовлення та їх види, значення ігрової діяльності для дітей раннього віку. Висвітлено спостереження за дітьми в ігровій та повсякденній діяльності. Оприлюднено результати дослідження стану імпресивного  та еспресивного мовлення дітей раннього віку.

Ключові слова: затримка мовленнєвого розвитку, ігрова діяльність, раннє дитинство, розвиток мовлення, причини мовленнєвих порушень.

 

 Мороз Т.В.

ФОРМУВАННЯ ВИКОНАВСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ПІДЛІТКІВ НА ЗАНЯТТЯХ В АМАТОРСЬКОМУ ХОРЕОГРАФІЧНОМУ КОЛЕКТИВІ

 

У статті здійснено теоретичний аналіз трактування поняття "виконавська культура" в умовах хореографічного мистецтва. Стає все більш актуальною проблема формування виконавської культури  в аматорських хореографічних колективах, так як вона безпосередньо залежить від особистості: виконавської майстерності та культури відтворення рухів учасником хореографічного колективу. За рахунок високої технічності, відпрацювання танцювальних елементів, артистичності, виконавська майстерність учасників аматорських колективів виходить на високий рівень, часто конкуруючи з професійними колективами. Під час підготовки виконавців, керівники та балетмейстери працюють над технічною точністю і складністю танцювальних рухів та елементів. У процесі виховання висококультурної людини важлива роль відведена хореографічному мистецтву, яке сприяє формуванню духовного та гармонійного розвитку особистості.

В дослідженні зазначені шляхи пошуку сучасних підходів до формування виконавської культури у хореографічній підготовці. Не одне покоління виконавців і педагогів складали перелік основних естетичних та технічних вимог виконавської культури. Беручи до уваги традиції та вимоги кожного періоду становлення та розвитку хореографії, виконавська культура зазнавала змін. З плином часу вимоги до виконавської культури стають єдиними в хореографії. Питання формування виконавської культури танцівників намагаються вирішити викладачі факультетів мистецтв та музично-педагогічних факультетів педагогічних університетів. Актуальними науковими напрямками для формування виконавської культури є: науково-методичне обґрунтування,  практична розробка і реалізація хореографічних засобів.

Ключові слова: виконавська культура, хореографічне мистецтво, аматорський колектив, виконавська майстерність, технічність, розвиток хореографії.

 

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

 

 Божко Н.В., Тен Н.Ю.

ДВОКАНАЛЬНА СИСТЕМА ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ ДОСТУПОМ ДО ПРИМІЩЕННЯ НА БАЗІ ARDUINO

 

В даній статті розглянуто дослідження мікроконтролерних систем та способів їх управління. Результатом проектування є розробка діючого прототипу двоканальної системи дистанційного керування доступом до приміщення на базі Arduino Mega 2560,  що може виконувати певний ряд функцій на допомогою віддаленого керування. Стаття містить опис комплектуючих частин, схеми та опис з'єднання основних електронних компонентів пристрою. Спроектовану модель рекомендовано використовувати у якості основи для подальшої розробки нових систем.

Ключові слова: СКУД, мікроконтролер Arduino Mega 2560; плата; віддалене керування;  ОС Android.

 

 Дорошенко Л.Ю., Русанова О.В., Куц В.Ю.

ОРГАНІЗАЦІЯ ВІДНОВЛЕННЯ ДАНИХ ПРИ ЇХ ЗБЕРІГАННІ В «ХМАРАХ»

 

Стаття присвячена проблемі забезпечення надійності зберігання даних користувачів на віддалених серверах на основі хмарних технологій за рахунок резервування інформації та її відновлення при втраті. 

 Формування резервних блоків пропонується здійснювати на основі лінійних перетворень, що дозволяє спростити та прискорити процес реконструювання втрачених даних. Для підвищення ефективності запропоновані та досліджені математичні моделі, які дозволяють використовувати мінімальну кількість резервних блоків для відновлення фіксованої кількості втрачених інформаційних блоків. Сформульовані умови гарантування відновлення всіх інформаційних блоків, за умови, що загальна кількість втрачених блоків не перевищує трьох.

Розроблено організацію резервування даних із використанням лінійних перетворень за допомогою мінімальної кількості резервних блоків за умови, що кількість втрачених блоків (основних і резервних) не перевищує трьох.

Результати досліджень можуть бути використані  для підвищення надійності довготривалого зберігання даних користувачів в хмарних сховищах.

Ключові слова: «хмари», віддалені носії, відновлення блоків даних, лінійні перетворення, резервування даних.

 

 Шваюк М.В., Бондаренко Н.О., Губар В.Г.

ЗБІЛЬШЕННЯ ШВИДКОСТІ РОЗВ'ЯЗКУ ЗАДАЧІ ПРО РОЗМІЩЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ КОМПОНЕНТІВ НА МОНТАЖНОМУ ПРОСТОРІ ДРУКОВАНОЇ ПЛАТИ ШЛЯХОМ ЇЇ ЗВЕДЕННЯ ДО ЗАДАЧІ ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ

 

Стаття присвячена проблемі розв’язку задачі розміщення електричних компонентів на монтажному просторі друкованої плати.

Представлено підхід, що дозволяє звести задачу про розміщення компонентів до задачі математичного програмування (задачі про призначення), яку розв’язано за допомогою угорського методу.

Проведено порівняльний аналіз з основними існуючими методами розміщення компонентів. Наведені переваги та недоліки кожного з них. У результаті запропонованої методики, вдалось досягти зниження асимптотичної складності розв’язку задачі розміщення компонентів з О(N!) до O(N³). Представлена методика не потребує наявності глибокої математичної підготовки користувача.

Детально описана та проілюстрована прикладом технологія отримання схеми оптимального розташування компонентів на друкованій платі. Наведений перелік програмних засобів, що можуть бути використані для розв’язку задачі про призначення угорським методом. Описані перспективні напрямки роботи в області розташування компонентів на друкованій платі.

Ключові слова: друкована плата, задача про призначення, розміщення електронних компонентів, монтажний простір, угорський алгоритм.

 

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

 

 Kuzma O.V.

ON THE ANALYSIS OF EFFECTIVE VISCOSITY FOR THE NANOSUSPENSION INTO A ROTARY VISCOMETER

 

The analysis of flow parameter data (effective viscosity) for nanosuspensions of barium titanate at different concentrations and shear rates is an important part of the study of dynamical destruction of particlesaggregates. The condition for the destruction of the aggregates is proposed and it compliance with experimental data is discussed. It is consider on the basis of estimation of the interaction’s forces  and the dynamic influences into rotary viscometer.

Keywords: nanosuspension, interaction’s forces, energy, barium titanate, effective viscosity,  structure, dynamical destruction, concentrations.

 

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

 

 Turchyn I., Hunia L.

THE TRANSLATION OF ARCHAIC WORDS IN UKRAINIAN DUMAS

 

The article deals with the problem of the translation of archaic words in Ukrainian Dumas. One has emphasized the importance of faithful rendering peculiarities of Ukrainian culture and language. One has clarified the notion of archaisms, their peculiarities and types. One has studied three stages in the aging process of words, provided by I. Galperin. One has pointed out two groups of the obsolete words, provided by O. Ponomariv (material archaisms or historicisms and archaisms or archaisms proper). One has analyzed the translation of archaic words into English done by George Tarnawsky and Patricia Kilina.

Key words: Ukrainian Dumas, archaism, historicism, material archaism, stylistic archaism.

 

 Великодна А.І.

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АБРЕВІАТУР В СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ ІНТЕРНЕТ-ДИСКУРСІ

 

У поданій статті проведено детальний аналіз такого явища, як абревіатури, а також досліджені особливості їх вживання у межах інтернет-дискурсу. Будучи явищем світового масштабу, Інтернет стає предметом масової комунікації, що породжує необхідність утворення нового лексикону. Таким чином, Інтернет є зовнішнім стимулом активізації внутрішньомовних потенційних можливостей. Зв'язок соціального і внутрішньомовного може проглядатися на будь-якому рівні мовної системи, однак лексика дає найбільш очевидний і об’ємний матеріал. Основою дослідження стали веб-сторінки відомих людей у мережі Інстаграм. На їх основі проведене дослідження із визначення найбільш вживаних та поширених типів скорочень у повсякденній розмовній англійській мові. У процесі аналізу досягнень мовознавців була створена типологія скорочень англійської мови, на основі якої були досліджені і категоризовані скорочення, використовувані в Інтернет-дискурсі.

Ключові слова: абревіатура, інтернет-дискурс, скорочення, лінгвістика, акронім.

 

 Висоцька Ю.С.

ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ АВСТРАЛІЙСЬКОГО ВАРІАНТУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

(ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ АСПЕКТ)

 

Історія австралійського варіанту англійської мови починається в кінці XVIII столітті. Першими поселенцями материку були аборигени, проте після того як Австралія стала колонією Великобританії, сюди почали масово привозити в’язнів – англійців, ірландців, шотландців та інших. Це не могло не вплинути на розвиток мови. Англійські слова служать основою появи власне австралійських фразеологізмів. Саме тому інтерес до фразеологічних одиниць австралійської англійської поступово зростає. В статті пропонується аналіз особливостей відтворення фразеологічних одиниць австралійського варіанту англійської мови у перекладацькому аспекті з метою співставлення перекладів в австралійській англійській і українській мовах та виявлення найбільш успішних стратегій перекладу.

Ключові слова: фразеологізм, переклад, методи перекладу, австралійський варіант англійської мови, українська мова.

 

 Кобзей Н.

„ПСИХОЛОГІЧНИЙ НАТУРАЛІЗМ” У ТВОРЧОСТІ В. ВИННИЧЕНКА

 

У статті досліджується процес еволюції характеротворення персонажів В. Винниченка у напрямку від соціально-психологічних типів до суто психологічних, що дало змогу ідентифікувати так званий „психологічний натуралізм” в системі ідейно-естетичних переконань письменника. Проаналізовано положення концепції «фізіологічної людини» Е. Золя, яка відіграла важливу роль у формуванні психологічних портретів персонажів натуралістичних творів В. Винниченка. Згідно із нею, людина мала бути самодостатньою, індивідуальною, неповторною, позбавленою найменших ознак типізації чи шаблонності. Герої натуралістичних творів зображалися без уживання розлогих порівнянь, метафор, епітетів. Лише суха мова фактів, чіткий, детальний опис рис обличчя та зовнішнього вигляду персонажів. У перші десятиліття ХХ століття в літературі домінують інші світоглядні орієнтири, ніж у часи Еміля Золя та Івана Франка. На перший план виходить «філософії життя». Тому Володимир Винниченко у зображенні головних персонажів своїх творів дотримувався дещо інших правил. Психологізм у його творчості синтезувався із виражальними можливостями поетики неонатуралізму. Це дозволило письменнику розширити детермінізм людської поведінки, не обмежувати його дією позитивістських чинників «раси» та спадковості. Класики натуралізму вишукували причини психопатології своїх персонажів у надрах їхніх родинних зв’язків. Модерністи ж нового часу зображали психопатологічні типи як самодостатні в кожному окремому творі, безвідносно до причин виникнення та закріплення на генетичному рівні роду.

Ключові слова: еволюція, ідентифікація, психологія, „філософія життя”, неонатуралізм, інстинкт, життєва стихія.

 

 Лазарєва Я.А.

ОСНОВНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ КУРСАНТІВ ДО ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Стаття присвячена висвітленню низки методик та вправ, які можуть вплинути на реалізацію покращення компетентності курсантів вищих навчальних закладів зі специфічними умовами навчання у вивченні, оволодінні та засвоєнні іноземної мови за професійним спрямуванням. Увагу акцентовано на практичних засобах активізації мотиваційно-пізнавальної діяльності курсантів на заняттях і під час самостійного оволодіння іноземною мовою.

Ключові слова: мовленнєві компетенції, іноземна мова за професійним спрямуванням, курсант, формування, вищий навчальний заклад із специфічними умовами навчання.

 

 Тимчук А.О.

СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ НЕОЛОГІЗМІВ ПЕРІОДУ ПАНДЕМІЇ COVID-19 (НА МАТЕРІАЛАХ АНГЛОМОВНОГО САЙТУ ВВС)

 

У статті проаналізовано неологізми періоду пандемії COVID-19 на основі матеріалів англомовного сайту ВВС. Виокремлено тематичні групи неологізмів, що репрезентують специфіку впливу COVID-19 на суспільство, з’ясовано семантичні особливості неологізмів.

Ключові слова: неологізм, лексема, коронавірус, пандемія, матеріали ВВС, COVID-19.

 

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

 

 Бацмай Ю.В.

АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОСТУПОК: ПОНЯТТЯ ТА ГОЛОВНІ ОЗНАКИ

 

В даній статті висвітлене визначення поняття адміністративного проступку. Так, наявні різні погляди вчених щодо аналізу адміністративного проступку як юридичної дефініції. Розглянуто основні особливості адміністративного проступку та принципи його застосування. В даній статті можна знайти пояснення розмежування понять «адміністративного правопорушення та адміністративного проступку», а також наявна відмінність від кримінального проступку. Для більш глибокого аналізу в статті ще розглянуто юридичний склад адміністративного проступку. Юридичні склади конкретних проступків мають свої особливі ознаки, однак серед них є такі, які властиві кожному з них. Ці ознаки традиційно об'єднуються у чотири групи — ознаки, які характеризують: об'єкт проступку, об'єктивну сторону, суб'єкт проступку, суб’єктивну сторону. Так, в складі адміністративного проступку теж наявні всі чотири складові, що, в свою чергу, показано в цій статті.

Ключові слова: адміністративний проступок, кримінальний проступок, дія, бездіяльність, вина, каранність, суспільна небезпека.

 

 Кисельова О.І., Горбачова М.І.

ДІЇ РОБОТОДАВЦЯ, ЯКЩО СТАВСЯ НЕЩАСНИЙ ВИПАДОКНА ПІДПРИЄМСТВІ

 

Кабінетом Міністрів України 17.04.2019 було затверджено новий порядок розслідування та обліку нещасних випадків, профзахворювань та аварій на виробництві, який набув чинності з 01.07.2019. Новий порядок дозволяє гарантувати страховий захист на випадок виробничих травм більш широкому колу застрахованих осіб, зокрема: фізичних осіб-підприємців, членів фермерських господарств, осіб, які працюють на умовах цивільно-правового договору тощо. Розслідування нещасних випадків на виробництві провадять з метою з’ясування обставин та причин, що зумовили їхнє виникнення. За результатами розслідування нещасних випадків розробляють заходи щодо запобігання подібним випадкам у майбутньому зокрема та підвищення рівня безпеки виробничого середовища загалом, а також вирішують питання соціального захисту потерпілих. Проте нещасні випадки на виробництві та професійні захворювання були і залишаються серйозною соціальною проблемою і причиною істотних економічних втрат. Відповідним органам і особам слід, на наш погляд, по-перше, проводити облік нещасних випадків, а по-друге, притягати до відповідальності винних осіб з метою запобігання та попередження в подальшому виникнення нещасних випадків на виробництві.

Ключові слова: Нещасний випадок, трудовий договір, компенсація шкоди, права працівника.

 

 

© Альманах науки, 2020