4nepbq6ttuem3wfo4n67bcgtowopbxqosdea8wf44nhy.png

alm-nauki@ukr.net

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

ГОЛОВНА

АРХІВ НОМЕРІВ

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ

РЕЦЕНЗУВАННЯ

КОНТАКТИ

 

 

№ 6 (27) червень 2019 р.

 

 

 

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

 

 Швець В.А.

УЧАСТЬ ЦИТОКІНІВ В АДАПТАЦІЇ ДО ФІЗИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ

Дана стаття присвячена вивченню матеріалів дослідження щодо участі цитокінів, як гуморальних факторів, в адаптації організму до фізичного навантаження. Матеріали висвітлюють дані про зв’язок між м’язами і змінами в периферичних органах через певні біологічно активні речовини – цитокіни. Також показано, за допомогою яких цитокінів імунна система розпізнає стресові сигнали і передає через кровообіг інформацію в центральну нервову систему. Приведено дані про місце тригерних цитокінів в стрес-реалізуючій реакції імуно-нейро-ендокринної системи. Також показана можливість незапальної адаптації скелетних м’язових тканин до фізичних навантажень і розкриті місцеві механізми адаптації в м’язовій тканині через цитокіни. Встановлено, які зрушення в цитокіновому каскаді в крові при навантаженнях великої інтенсивності схожі на спостережувані при травмах або сепсисі.

Ключові слова: цитокіни, міокіни, адаптація, стрес, фізичне навантаження.

 

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ

 

 Кривульченко А.І., Андаран М.О.

ОЛЕШКІВСЬКІ ПІСКИ В КОНТЕКСТІ РЕГІОНІВ-АНАЛОГІВ ЄВРОПИ

Голоценові піщані масиви Європи диференційовані на  внутріматерикові та прибережно-морські з поділом перших і других на масиви постгляціальних та позагляціальних областей. Виявлення регіонів-аналогів здійснювалося за критеріями: тополого-метричним, генетичним, типами домінуючих форм рельєфу та ступенем еолово-антропогенної трансформації. Аналіз найбільших піщаних масивів Європи за такими критеріями показав, що за площею поширення Олешківські піски не є найбільшими в Європі, вони не належать до пустель, адже їх кліматичні та інші фізико-географічні параметри відповідають території сухого степу. Прямого регіону-аналогу Олешківським піскам в Європі не існує. Рідкісне поєднання у формуванні пісків флювіального, вірогідно флювіогляціального, певною мірою таласогенного, еолового та антропогенного факторів, свідчить про унікальність цього регіону. З огляду на значну роль таласогенних процесів у формуванні Кінбурнської і частково Іванівської та Збурівської арен в якості регіону-аналогу до певної міри можуть слугувати західні придельтові геокомплекси Волги.

Ключові слова: аналог, піски, Європа, Олешківські піски, генезис, клімат, пустеля, сухий степ, постгляціальні області, позагляціальні регіони, критерій

 

ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ

 

 Якупова Д.Б. 

МОРСКИЕ РЕПТИЛИИ ИЗ МЕЗОЗОЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ КАЗАХСТАНА

В  статье приводятся отдельные кости, принадлежащие ихтиозаврам рода Yasykovia V.Efimov, 1999, также представлены экземпляры костей, принадлежащие роду Undorosaurus V.Efimov, 1999, приводятся  диагностические признаки родов Языковия, Ундорозавр, приводятся значительное количество костей черепа, плечевого пояса, передней конечности, осевого скелета ихтиозавра, обнаруженные в ходе раскопок, результаты палеонтологических раскопок мезозойских обнажений на территории Западно-Казахстанской области, рассматривается принадлежность скелета к ранее неизвестному роду ихтиозавров, впервые обнаруженному на территории Казахстана. 

Ключевые слова: ихтиозавр, Ундорозавр, мезозой, юрский период.

 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

 

 Кузьмич А.В.

ПРОБЛЕМИ ПРОЦЕСУ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ НА МУНІЦИПАЛЬНОМУ РІВНІ  В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

Стаття спрямована на вивчення проблем реалізації державної молодіжної політики на муніципальному рівні в Україні. Статистичні дані для цього дослідження були зібрані в інтернет-джерелах, таких як сайт Міністерства молоді та спорту України, сайти адміністрацій муніципального рівня. Дані про закони, стратегії, постанови були взяті з офіційного веб-порталу Верховної Ради України.

У статті викладені основні проблеми впровадження державної молодіжної політики Україні на муніципальному рівні, проаналізована ситуація впровадження заходів та програм, яке рекомендовано на державному рівні. Проаналізоване співвідношення державної та муніципальних програм розвитку молодіжної політики. Проаналізована правова, законодавча база молодіжної політики зайнятості. Розглянуто муніципальні заходи щодо підвищення впровадження молодіжної політики на місцях. Автором запропонована модель ефективної реалізації державної молодіжної політики на муніципальному рівні

Ключові слова: молодіжна політика, молодь, децентралізація, державна політика, муніципальний рівень.

 

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

 

 Роменська К.М., Меліхова Є.Д., Юдіна К.В.

ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНИХ ПРОГРАМ

У статті обґрунтовані теоретичні аспекти проведення оцінки бюджетних програм за програмно-цільовим методом. Проаналізовано та обчислено показники виконання бюджетної програми. Визначено переваги оцінювання бюджетних програм за програмно-цільовим методом в Україні.

Ключові слова: програмно-цільовий метод, бюджетування, бюджетний процес, показники результативності, бюджетна програма

 

 Христофорова О.М., Пугачова В.І.

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ DIGITAL-МАРКЕТИНГУ

У статті аналізуються сучасні тенденції використання інструментів та методів цифрового маркетингу в економічній діяльності. Звернуто увагу на особливості розвитку цифрових технологій протягом останніх років. Розглянуто основні принципи digital-маркетингу та канали отримання і розповсюдження інформації, які на теперішній час використовуються у цифровому маркетингу. Наведено неефективні маркетингові прийоми, які у найближчому майбутньому поступляться місцем більш прогресивним цифровим інструментам продажів. Серед трендів 2019 року виділено онлайн-відео, нативну рекламу, персоналізований контент, розумну рекламу з великими даними, розвиток спільнот. Наведені переваги цифрового маркетингу[1]. Визначено складники, які включає цифровий маркетинг (контент, дизайн, статистика).

Ключові слова: digital-маркетинг, інтернет-маркетинг, онлайн-відео, соціальні мережі, реклама. цифрові технології, бренд, медіа.

 

МЕДИЧНІ НАУКИ

 

 Dorofiy A.

DEVELOPMENT OF MEDICINE IN THE FIGHT AGAINST CANCER

The article deals with the disease that results in the highest rate of mortality in the world. Cancer is the toughest problem of the 21 century and numerous researches are being conducted in order to design the medicines which combat this disease.      There has been done a retrospective of the development of the fight against cancer from antiquity to the present day.

It has been established that there are four the most common types of cancer. Each of them possesses its own symptoms, methods of diagnostics and treatment. There is a problem of late referral and a so-called persistent oncophobia in society along with an access to treatment and poor awareness about prevention of cancer. There was identified that understanding the nature and "psychology" of cancer cells can help overcome the disease using antibodies and people instead of chemotherapy will only be able to receive an intravenous antibody injection once to suppress the action of the pathogen. It has been defined that timely detection, considering every first symptom and prevention of cancer is extremely important in order not to allow the disease to progress further. The discovery states that the immune system can take immune cells off the brakes and attack cancerous tumors. CTLA-4 cellular protein has been shown to hinder T-cells. It has been discovered that cancer cells could be destroyed by stem cells. There have been described the symptoms and preventative measures to reduce the risk of disease.

Key words: cancer, immune system, cancer tumour, prevention, oncophobia, timely detection, stem cells.        

       

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

 

 Vasilene O.

BRINING ART INTO THE EFL CLASSROOM

Knowledge of the English language and the ability to use the language in socially and culturally appropriate ways have become a compulsory skill, not an advantage, for many people. New approaches and materials are being created to satisfy the needs of different learners, but a lot of teachers still struggle to make their students speak the target language. There are numerous reasons why students avoid speaking a foreign language, namely their previous experience of grammar-based teaching, lack of confidence and other barriers. The article offers the English language teachers practical guidance on how to develop learners’ speaking skills using the works of art so that learners will be willing to speak English during the classes and to use opportunities to improve their language skills outside the classroom.

Keywords: art in teaching English, methodology of teaching languages, English as a foreign language, learning English, speaking skills development

 

 Рябенко І.О.

РОЗМОВНЕ МОВЛЕННЯ (СТИЛЬ): ВИВЧЕННЯ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В 10-МУ КЛАСІ ШКОЛИ ПРОФІЛЬНОГО РІВНЯ

У цій статті визначено лінгвометодичні засади вивчення розмовного мовлення (стилю) на уроках української мови в 10-му класі школи профільного рівня. Системно викладено й осмислено з погляду методики навчання стилістики української мови мовознавчий матеріал про розмовне мовлення (стиль), сфери його використання, призначення, основні ознаки; фонетичні, інтонаційні, лексичні, морфологічні, синтаксичні особливості розмовного мовлення (стилю); його жанри, – відповідно до змісту навчального матеріалу (мовленнєва (комунікативна) змістова лінія) та очікуваних результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів (згідно з програмою з української мови для профільного навчання учнів 10 – 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (філологічний напрям, профіль – українська філологія)).

Ключові слова: розмовне мовлення (стиль), урок української мови, 10-й клас, школа профільного рівня.

 

 Шамонова  Г.С.

КОМАНДНА РОБОТА НА ЗАНЯТТЯХ З ДІТЬМИ 5 – 7 РОКІВ

Вирішальним чинником становлення спілкування дитини психологи вважають його взаємодію з дорослими, ставлення до нього дорослих як до особистості, облік ними рівня сформованості комунікативної потреби, який досягнутий дитиною на даному етапі розвитку. Стиль спілкування педагога з дітьми, його ціннісні орієнтири відображаються у відносинах дітей між собою, в психологічному мікрокліматі групи. Особливий вплив на становлення психічного життя дитини надає успішність розвитку його відносин з однолітками. Таким чином, існує єдина система формування спілкування дитини, формування її особистості.

Спільна діяльність дітей є основною умовою виникнення і розвитку спілкування, взаємодій і взаємин. Відсутність вміння спілкуватися або низький його рівень негативно позначається на характері, участі у спільній діяльності, обумовлює неміцність відносин, конфліктність контактів між дітьми цього віку.

Ключові слова: команда, коммунікативність, характер, успішне навчання.

         

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

 

 Паюк К.А.

МІГРАЦІЙНА ПОЛІТИКА ТУРЕЧЧИНИ В КОНТЕКСТІ СВІТОВОЇ МІГРАЦІЙНОЇ КРИЗИ

Крім дестабілізації регіону громадянська війна в Сирії принесла з собою велику міграційну кризу, що безпосередньо торкнулась Європейського Союзу та Туреччини як країни-сусіда та основного каналу пересування біженців до Європи. Міграційні хвилі призвели до загострення питань внутрішньої безпеки країни, фінансового забезпечення, розміщення, адаптації та надання захисту біженцям. В цьому контексті Туреччина стикнулась з необхідністю перегляду принципів забезпечення внутрішньої та зовнішньої безпеки, а міграційне питання стало серйозним фактором впливу не тільки на курс внутрішньої, а і зовнішньої політики уряду країни, зокрема на європейський вектор, а саме відносини Туреччина - Європейський Союз як важіль впливу на прискорення процедури вступу Турецької Республіки до ЄС. Саме світова міграційна криза та загроза нового притоку біженців через територію Туреччини до ЄС створила можливість для нового формату переговорів щодо членства країни у ЄС.

Ключові слова: міграційна криза, Туреччина, ЄС, безпекові питання, членство в ЄС

 

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

 

 Войтенко В.І.

ФОРМАЛІЗОВАНИЙ СИНТЕЗ СТРУКТУРИ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ МЕХАНІЧНОГО ОБРОБЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИНОБУДУВАННЯ

Розглядається методика формалізованого (алгоритмічного) синтезу структури технологічних процесів механічної обробки деталей машино- та приладобудування. Синтез виконується після автоматизованого проектування принципової схеми технологічного процесу. Подано приклад синтезу формули структури технологічного процесу обробки деталі «Ступінчатий вал».

Ключові слова: структура технологічного процесу, принципова схема технологічного процесу; системи автоматизованого проектування.

 

 Ільїн С.В., Іванісова А.П.

ДО ПИТАННЯ ПРО ВПЛИВ УЛЬТРАЗВУКУ НА ТЕПЛООБМІН

У статті приведений оглядовий аналіз впливу ультразвуку на процес теплообміну. Досліджено ефекти, які виникають під дією ультразвуку в рідині. Було роз’яснено що таке акустична кавітація, етапи життя кавітаційної бульбашки, акустичні течії та їх види. Було роз’яснено як акустична кавітація та акустичні течії впливають на процес теплообміну. Було проаналізовано приклади інтенсифікації процесів теплообміну за допомогою ультразвуку, а саме розглянуто експерименти Моннета А., Гондрексона Н., Яо Й., Легая М. та їх колег. На основі розглянутих експериментів було зроблено висновок про те, що використання ультразвуку для покращення процесу теплообміну є ефективним рішенням. Встановлено, що покращення значень коефіцієнту теплообміну відбувається при ламінарному режимі течії, а при турбулентній течії зміни незначні.

Ключові слова: теплообмін, ультразвук, інтенсифікація теплообміну, кавітація, акустичні течії.

 

 Каленик П.І.

РОЗРОБКА ВЕБ-ДОДАТКУ ДЛЯ ПЛАНУВАННЯ ПОДОРОЖЕЙ НА МОВІ ПРОГРАМУВАННЯ JAVASCRIPT

В даній науковій роботі поставлено і виконано завдання проектування[1] та розробки[2] програми для забезпечення комфортної взаємодії з інформацією, що стосується мандрівників. Розроблена програма надає необхідний функціонал, дозволяючи отримати всім користувачам координати та опис визначної точки, яку обов’язково необхідно відвідати також програма дає змогу запланувати майбутню подорож. Програмна система розроблена на мові програмування “JavaScript”[3][4] з використанням бібліотеки “React” та здійснює з’єднання з базою даних “MySQL”, “BigQuery”. Взаємодія з базою даних базується на основі JavaScript-платформи “Node.js”[5] та парсеру запитів “Express.js”. Веб-додаток розрахований для використання по всьому світу як на комп’ютерах, так і на мобільних пристроях. З його допомогою можна запланувати подорож та експортувати до  Google календаря необхідні відомості: скільки часу заплановано та мітку на карті. Ціль проекту у тому, щоб пришвидшити процес планування подорожей та дати змогу продуктивно використати свій час.

Ключові слова: “Подорож”, “JavaScript”, “React”, “Google API”, “Веб-додаток”

 

 Негрейко О.В., Мельник Л.І., Чашка-Ратушний В.П.

ПОЛІМЕРНІ КОМПОЗИЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ З ЦЕОЛІТОМ

Розглянуто можливість збільшення обсягів утилізації відходів виробництва глинозему – червоного шламу шляхом використання як наповнювача для виготовлення полімерного композиційного матеріалу. Визначено склад композиту на основі червоного шламу (75 мас. %) та показано особливості порової структури матеріалу як фактору формування його фізико-технічних та експлуатаційних властивостей

Ключові слова: композит полімерний, наповнювач, червоний шлам, порова структура, стирол–акрилат, целюлозний загущувач.

 

 Терела М.А.

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТВОРЕННЯ ВЕБ-САЙТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ТА РОЗРОБКИ ПРОФЕСІЙНИМИ ВЕБ-ПРОГРАМІСТАМИ

У статті зроблена спроба дати відповідь на питання, чи зможуть системи автоматичної генерації веб-додатків на основі Штучного інтелекту створювати готові рішення і повністю замінити роботу веб-розробників. Проведений історичний екскурс у розробку першого автоматизованого рішення по розробці веб-сайтів за допомогою штучного інтелекту. Акцентується увага на тому, що сайти, розроблені за допомогою Штучного інтелекту, надзвичайно корисні і прості в створенні. Досліджено, що є велика кількість готових інструментів для штучного інтелекту, що включають в себе готові функції машинного навчання в веб-додатках. Зазначено, що існують велика кількість готових бібліотек і фреймворків, які сумісні з мовами програмування Python, Ruby, C++, Java, .Net, JavaScript. Розглянуто рішення по автоматичній генерації веб-додатків. Доведено, що в майбутньому масове виробництво веб-додатків буде здійснюватися за допомогою Штучного інтелекту.

Ключові слова: штучний інтелект; штучні нейронні мережі; машинне навчання; веб-додаток; генерація веб-сайтів.

 

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

 

 Virchenko N., Ovcharenko O.

INTEGRAL TRANSFORMS WITH R-GENERALIZED HYPERGEOMETRIC FUNCTION IN THE KERNEL

The theory of special functions is one of the most rapidly growing research subjects in mathematical analysis. The aim of our paper is to study the properties of the integral transforms with r-generalized hypergeometric functions in the kernel. Integral transforms with various hypergeometric functions have been played important roles in solving numerous applied problems. In the study were used the common methods of the theory of special functions, the theory of integral transforms and operators. We obtained relations for new introduced integral transforms. Such integral transforms and fractional integral formulas involving hypergeometric function are interesting by themselves and play important roles in applications. These results can be used for further development of the theory of special functions and it widespread use.

Keywords: hypergeometric function, confluent hypergeometric function, integral transform with hypergeometric functions in the kernel.

 

 Кузьма О.В., Яцюк В.Т.

ЗАСТОСУВАННЯ ДЕЯКИХ СПЕЦІАЛЬНИХ ФУНКЦІЙ ПРИ ВИКЛАДАННІ КУРСА ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ

Спеціальні функції докладно розглядаються у математичній фізиці, з ними знайомляться у курсі вищої математики, але їх застосування зовсім не обмежується математичними науками чи освітою. Функції Бесселя, Макдональда, поліноми Лежандра та інші отримали належне місце у природничих науках та ще частіше вони використовуються у технічних галузях знань. Їх особливістю є те, що  вони не виражаються безпосередньо через елементарні функції, тільки через ряди чи інтеграли від таких функцій, або  рекурентні формули. У статті зосереджено увагу на зв’язках практично важливих спеціальних функцій із теорією рядів із курсу вищої математики та із деяким практичними застосуваннями у роботах авторів.

Ключові слова: диференціальні рівняння, функції Бесселя, поліноми Лежандра, рекурентні,  рівняння Лапласа, сферичні координати,, степеневі ряди,  корінь, вища математика.

 

 Кулик Г.М., Степаненко Н.В.

ЗБУРЕННЯ ФАЗОВИХ ЗМІННИХ В ЛІНІЙНИХ РОЗШИРЕННЯХ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ НА ТОРІ

В запропонованій роботі досліджується питання регулярності лінійних розширень динамічних систем на торі. Одним з ефективних методів дослідження цього питання є існування квадратичних форм, похідна яких в силу заданої системи є додатно визначеною. Оскільки пошук таких квадратичних форм є досить важким, пропонується вигляд квадратичних форм для певного класу систем. Також досліджується питання існування лише квадратичних форм зі змінним коефіцієнтами, але таких щоб при довільних функціях а(φ) система була регулярною.

Ключові слова: лінійні розширення динамічних систем, квадратичні форми,похідна квадратичної форми в силу системи, функція Гріна, регулярність, кососиметрична матриця;

 

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

 

 Ващук Ю.А.

ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НІМЕЦЬКОМОВНОГО КОМП’ЮТЕРНОГО ДИСКУРСУ

У статті визначено види лінгвістичних новоутворень, які застосовуються в соціальних мережах. Характерною рисою віртуального дискурсу є насиченість абревіатурами, які можуть вживатися навіть для позначення цілих речень. У комп’ютерних текстах використовуються специфічні форми скорочень: заміна слова, або його частини омонімічним за звучанням найменуванням літери або цифри. Такі скорочення виконують також певні функції: допомагають заощадити час перебування в мережі, підвищують експресивність тексту, виконують лімітивну функцію. У роботі продемонстровано, що комп’ютерний дискурс має графічні особливості, які роблять його своєрідним, не схожим на інші. Це переважно різні види абревіатур. Також в статті проаналізовано основні структурні та функціональні характеристики лінгвістичних новоутворень та особливості їх застосування.

Ключові слова: комп’ютерний дискурс, інтернет-простір, віртуальна комунікація, лексичний та граматичний рівні спілкування, абревіатури.

 

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

 

 Баюжева А.О.

ІДЕНТИЧНІСТЬ У ДЗЕРКАЛІ СОЦІАЛЬНОЇ ФІЛОСОФІЇ

Проблематиці ідентичності притаманна трансчасова актуальність, зумовлена тим, що якість і рівень ідентичності істотно детермінують ефективність індивідуального і суспільного буття, дієздатність як окремого індивіда, так і соціуму в цілому. Притаманне сучасності розширення сфери способів життя проявляється в нівелюванні національної і культурної своєрідності, в ерозії неповторності суб’єкта. Виникає проблемна ситуація, характерними ознаками якої є невиразність цілепокладаючих орієнтирів існування індивіда й суспільства. Йдеться про кризовий стан ідентичності як віддзеркалення кризи традиційного детермінізму соціального розвитку, котрий ілюструє процес трансформації і якісного переродження соціокультурних моделей, що забезпечують відтворення суспільних форм буття і свідомості. Стереотипи поведінки та способи типізації досвіду, які донедавна були цілком успішними і загальноприйнятими, виявляються незатребуваними і маргінальними в новому суспільстві.

Ключові слова:  особистість, криза ідентичності, генезис індивідуального і суспільного життя, механізми соціалізації.

 

ХІМІЧНІ НАУКИ

 

 Мамчич Ю.Р.

РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ УТИЛІЗАЦІЇ ШЛАМУ НА РІВНЕНСЬКИЙ АТОМНІЙ ЕЛЕКТРИЧНІЙ СТАНЦІЇ

У статті узагальнено проблему утилізації шламу Рівненській атомні електричній станції на ділянці СОДВ. Розглянуто метод вапнування боротьби з надлишковою ґрунтовою кислотністю. Розроблено технологію утилізації шламу шляхом його перетворення в Ca мінерально-органічне добриво для живлення та меліорації кислих поліських болотяних ґрунтів. Фізико-хімічні дослідження проводилися такими методами: електронна мікроскопія, рентгенофлуоресцентний аналіз, рентгенофазовий аналіз. Отримано гранульвоане азотно-кальцієве добриво, яке має подвійну дію.

Ключові слова: шлам, гумус, меліорант, мікроелементи, гідролітична кислотність, вапнування, карбонат кальцію, електронна мікроскопія.

 

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

 

 Губа М.О.

ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ВЧИНЕНИХ ОРГАНІЗОВАНИМИ ЗЛОЧИННИМИ УГРУПУВАННЯМИ

У статті розглянута та проаналізована злочинна діяльність організованих злочинних угруповань, а також практика діяльності правоохоронних органів щодо розкриття та розслідування злочинів організованих злочинних груп.

Ключові слова: економічні злочини; злочинні угупування; криміналістична характеристика; організована злочинність; правоохоронні органи.

 

 Наливайко М.М.

ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА МИТНОГО РЕЖИМУ БЕЗМИТНОЇ ТОРГІВЛІ

У статті розглянуто та проаналізовано зміст, місце та особливості митного режиму безмитної торгівлі у системі митно-правових режимів на підґрунті чинних нормативно-правових актів. Висвітлено порядок здійснення операцій з товарами, що поміщені у митний режим безмитної торгівлі уповноваженими суб’єктами, згідно з чинним законодавством.  Визначена правова формалізація митного режиму безмитної торгівлі через функціонування магазинів безмитної торгівлі.

Ключові слова: безмитна торгівля; Державна фіскальна служба України; магазин безмитної торгівлі; митна процедура; митний режим; оподаткування; спеціальні митні процедури.

 

 Опанасенко О.М.

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВЕДЕННЯ ТРАСОЛОГІЧНОГО ОБЛІКУ ЕКСПЕРТНОЇ СЛУЖБИ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

В даній статті розглянуто правову основу функціонування трасологічних обліків Експертної служби Міністерства внутрішніх справ (далі МВС) України та шляхи вдосконалення їх роботи. Під час досудового розслідування першочергове значення має інформація про осіб, що вчинили чи могли вчинити злочини, або причетні до них, про нерозкриті злочини, про походження і належність виявлених речових доказів, включаючи різні види слідів. Виникла необхідність для швидкого отримання таких даних, а вони насамперед залежать від ефективного використання систем обліків різних об’єктів, які перебувають у сфері правоохоронних органів, що є запорукою успішної боротьби із злочинністю. В умовах стрімкого розвитку інформаційних технологій із ростом потреб і завдань сучасності, виникають підстави для покращення використання трасологічного обліку шляхом автоматизації з застосуванням новітніх розробок, що буде слугувати для успішного розкриття, попередження та подальшого розcлідування злочинів.

Ключові слова: Трасологічний облік, сліди, взуття, злам, шини транспортних засобів, рукавички.

 

 Розгон О.В.

ЗДІЙСНЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО АУДИТУ НАУКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК ОСНОВНИЙ ЗАХІД ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ

У цій статті аналізується технологічний аудит наукової організації. Основна увага акцентується на його значенні як основного заходу трансферу технологій.

Виявлено мету, суб’єктів технологічного аудиту, процедуру оцінки результатів науково-технічних і науково-дослідних проектів через комп’ютерну програму «Технологічний аудит». Автор дійшов висновку, що технологічний аудит наукової організації — це оцінка перспектив комерціалізації науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, а також аналіз і вироблення пропозицій (рекомендацій) стосовно поліпшення управління інтелектуальною власністю, комерційного використання конкретних результатів НДДКР (проектів із комерціалізації технологій).

Ключові слова: трансфер технологій, технологічний аудит, наукова організація, бюджетні кошти, проект, технологія.

 

 

© Альманах науки, 2019