4nepbq6ttuem3wfo4n67bcgtowopbxqosdea8wf44nhy.png

alm-nauki@ukr.net

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

ГОЛОВНА

АРХІВ НОМЕРІВ

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ

РЕЦЕНЗУВАННЯ

КОНТАКТИ

 

Альманах науки

 

12 (33) грудень 2019 р.

 

 

 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

 

 Яковенко С.Л., Мархай І.І.

ВПРОВАДЖЕННЯ  ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ ОХОРОНИ  ПРАЦІ В ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Стаття розкриває питання вдосконалення системи соціально-трудових відносин підприємства з працівниками на основі європейських стандартів охорони праці. Здійснено аналіз нормативно-правових документів країн європейського союзу, та міжнародних документів, не ратифікованих Україною у повному обсязі, що регулюють відносини з найманими працівниками, зокрема  Європейську соціальну хартію, Європейські директиви з охорони праці, рекомендації Міжнародної організації праці. Дана ґрунтовна характеристика українського  трудового законодавства, визначено можливості імплементації європейських норм у вітчизняне законодавство. Розглянуто концепцію гідної праці, її складові та умови реалізації на підприємствах України. Визначено, що застосування цієї концепції дасть можливість сформувати відносини з працівниками підприємства на засадах корпоративної соціальної відповідальності, буде сприяти поширенню європейських трудових практик, розвитку системи соціального партнерства та соціального діалогу, ефективній соціальній політиці держави.

Ключові слова: стандарти охорони праці, євроінтеграція,  соціальне партнерство, законодавство,  концепція гідної праці.

 

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

 

 Барткова К.М.

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО  БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

У статті описано проблеми, що виникають у малого та середнього бізнесу у сучасних умовах. Висвітлюється ідея зовнішнього фінансування з більш лояльними та сприятливими умовами користування. Охарактеризовано економічні чинники, що впливають на розвиток малих та середніх підприємств, а також наведено практичні шляхи вирішення проблем з дофінансуванням підприємств та сприяння їхнього розвитку.

Ключові слова: малий та середній бізнес, цифровізація, діджиталізація бізнес-процесів, трансформація економіки.

 

 Міщенко І.В.

РОЛЬ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ У МІЖНАРОДНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

У статті відображено поняття інтернет-маркетингу, подано його різновиди, охарактеризовано складові елементи маркетингової діяльності, визначено місце та роль новітніх інструментів в інтернет-маркетингу, розкриті підходи до поняття інтернет-маркетингу, вказані його завдання, виявлені переваги і перспективи розвитку, відображено можливості для розвитку міжнародної діяльності підприємства за допомогою інтернет-маркетингу, приведені організаційні шляхи підвищення ефективності міжнародної маркетингової діяльності в системі Інтернет.

Ключові слова: Інтернет, Інтернет-маркетинг, Інтернет-реклама, електронна комерція. міжнародна економічна діяльність.

 

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

 

 Meleshko Y.G.

AGRICULTURE OF THE POLTAVA REGION THE GERMAN OCCUPATION

На основі архівних документів і матеріалів, періодичної преси схарактеризовано продовольчу політику нацистських окупантів в Україні в роки Другої світової війни. Досліджено, що нацистські окупаційні органи в економічній сфері мали регіональні особливості, залежно від зони окупації. Розкрита Їхня діяльність, яка спрямовувалася на планомірне й організоване вилучення сільськогосподарської продукції.  Висвітлені плани та методи німецьких загарбників перетворення українських територій на складові частини Німеччини. Проаналізовано нормативно-правові засади діяльності органів окупаційної влади  на Полтавщині. Показано специфіку використання «людського ресурсу».

Ключові слова: Друга світова війна, нацистська окупація, продовольча політика, сільське господарство, нацистська пропаганда, Полтавщина.

 

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

 

 Прокопчук В.В.

«ВПЛИВ «ВІЗУАЛЬНОГО ПОВОРОТУ» НА ЕЛЕМЕНТИ МОУШН-ГРАФІКИ У ЖАНРІ ІСТОРИЧНОГО КІНО» (НА ПРИКЛАДІ СВІТОВИХ ХІТІВ І УКРАЇНСЬКОГО КІНО)

Стаття присвячена розгляду використання моушн-графіки у жанрі історичного кіно, новий вектор їх розвитку на фоні впливу «візуального повороту» (на прикладі світових хітів і українських стрічок) та їх сприйняття глядачем. Розглянуто в хронологічному порядку, історію розвитку титрів легендарних представників німого кіно: «Броненосець «Потьомкін» (1925), режиссера Сергія Ейзенштейна, «Земля» (1930), режисера Олександра Довженко. Представниками кінця XX-го століття обрано роботи: «…А зорі тут тихі» (1972), режисера Станіслава Ростоцького, «Останній імператор» (1987), режисера Бернардо Бертолуччі, «Хоробре серце» (1995), режисера Мела Гібсона. Спільний українсько-американський художній фільм 2019 року режисерів Ахтема Сеїтаблаєва та, Джона Вінна, екранізація однойменної історичної повісті «Захар Беркут» Івана Франка, «Крути 1918» (2019) , режисера Олексія Шапарєва. Особливої уваги заслуговує американський дизайнер Сол Басс, котрий першим здійснив сміливий експеримент з моушн-графікою титрів до фільму «Людина із золотою рукою». Розглянуто вплив побудови композиції та монтажу кадру на основі аналізу робіт-послідовників експериментів з анімацією титрів. Виділена важливість  психологічного сприйняття глядачем, зчитування культурних повідомлень, закладених у композицію кадру і його видозмінну за допомогою елементів моушн-графіки. Проведене дослідження дозволило розробити проектно-художні рекомендації та можливості їх впровадження, використовуючи котрі, автори досягнуть виділення свого продукту, надання йому конкурентоспроможного виду.

Ключові слова: моушн-графіка, титри, кінофільм, шрифт, анімація.

 

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

 

 Karasyova Olena

STUDENTS’ INDEPENDENT WORK ORGANIZATION WHEN INTERACTIVE TRAINING

At present, a lot of new forms and methods of teaching English at higher educational establishment are being introduced in teacher’s practice. Interactive learning is one of the approaches that helps teachers to organize studentsindependent work, develop studentsactivity, risen the level of their knowledge in speaking, reading and writing.

Key words: interactive training, forms, methods, studentsindependent work, organization, teaching, self-assessment

 

 Стегній Т.А.

КОМП’ЮТЕР І МУЗИКА. СУЧАСНІСТЬ І ТРАДИЦІЙНІСТЬ

В статті розкриваються проблеми впровадження нових інформаційних технологій, аналізуються дослідження педагогів-музикантів, висвітлюються методи роботи з Інтернет – ресурсом, пропонуються прийоми використання програмових засобів на заняттях з музичного виховання.

Ключові слова: нові інформаційні технології,  комп’ютерні програми, мультимедіа, творчість, музичне виховання, освіта.

 

 Суровцева Л.І.

ЗАСТОСУВАННЯ ВІРТУАЛЬНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ НА УРОКАХ ХІМІЇ ЯК ЗАСОБУ ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ

В даній статті розглянуті поняття «віртуальна лабораторія», «віртуальний експеримент», здійснено огляд сучасних віртуальних засобів, що надають можливості для формування ключових компетенцій студентів коледжу, розкриваються основні відмінності віртуальної лабораторії від реальної, а також проведено дослідження процесу доцільності використання віртуальних лабораторій в навчальному процесі.

Ключові слова: віртуальна лабораторія; віртуальний експеримент; дослід; лабораторна робота; інформаційні технології, моделювання.

 

 Чорновіл І.С.

КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ГОЛОВНА СКЛАДОВА ЗМІСТУ АНГЛОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ КОЛЕДЖІВ

У статті визначено поняття «англомовна комунікативна компетентність» у контексті змісту англомовної підготовки студентів медичних коледжів, а також проаналізовано її складові відповідно до видів мовленнєвої діяльності (рецептивних і продуктивних).

Ключові слова: англомовна комунікативна компетентність, зміст англомовної підготовки, види мовленнєвої діяльності, фонетична компетентність, лінгвокраїнознавча компетентність, лексична компетентність, граматична компетентність, мовленнєва компетентність.

 

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

 

 Казьмірук А.В., Ставицька С.О.

СІНЕМАЛОГІЯ ЯК МЕТОД ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄСТІЙКОСТІ ПІДЛІТКІВ

Стаття присвячена дослідженню сінемалогії як одного з методів онтопсихології, спрямованих на формування життєстійкості підлітків.

Зазначено, що важливим є те, які цінності та сенси будуть закладені у підлітковий період для особистісного та соціального розвитку, які риси характеру та поведінка будуть сформовані. Від цього залежатиме чи зможе підліток стати повноцінною здоровою особистістю й максимально розкрити та реалізувати власний потенціал.

Обґрунтовано, що кінематограф загалом та сінемалогія зокрема, при оптимальному підборі фільмів і конструктивному обговоренні з підлітками є одним із ефективних способів, що допоможе їм усвідомити та систематизувати набутий життєвий досвід, поглянути на ситуацію збоку, рефлексувати її. Образи героїв, з якими підлітки можуть себе ототожнювати, відіграють суттєву роль у знаходженні життєвої опори для підлітків, а також сприятимуть росту та розвитку їх особистості.

Ключові слова: підлітковий вік, життєстійкість, життєстійкість підлітків, кінематограф, онтологія, сінематологія,

 

 Катенкарь А.С.

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ ТА ПОТРЕБИ В САМОРЕАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

У даній статті розглядаються основні поняття як свобода, вільний вибір та самореалізація. Приділяється увага поглядам вітчизняних та закордонних науковців стосовно обраної проблеми. Досліджуються психологічні особливості, що впливають на здійснення вільного вибору, формування та розвиток потреби в самореалізації студентської молоді та пропонуються можливі шляхи їх підвищення та покращення.

Ключові слова: свобода, вільний вибір, самореалізація, особистість, студентський вік,діяльність.

 

 Федорас М.О.

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ У СТУДЕНТІВ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ

У статті наводиться теоретико-методологічне обґрунтування дослідження проблематики соціально психологічних особливостей студентів, які проявляють лідерські якості. Розроблено та висвітлено план роботи по виявленню лідерських якостей студентів та розвитку даних якостей. Створено та реалізовано план емпіричного дослідження. Робляться висновки про становлення студентів з лідерськими якостями, їх мотивацію та індивідуально-психологічні особливості.

Ключові слова: індивідуально-психологічні особливості, студент, лідерство, соціально психологічні особливості прояву лідерських якостей.

 

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

 

 Сичевський В.С.

ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ ТА СКЛАДУ СИСТЕМ АКТИВНОГО КОНТРОЛЮ

Дана стаття присвячена темі дослідження структури та складу систем активного контролю. Автор статті описує сукупність вимог до систем активного контролю та вказує причини, які спонукають проведення нових дослідів за даною темою. У статті виконується порівняльний аналіз схем активного контролю з трьома вимірювальними перетворювачами та їх взаємодія з аналого-цифровими перетворювачами, мікропроцесорними системами, аналоговим комутатором, схемами вибірки та зберігання. В роботі міститься три графічних рисунки, що спрощує процес сприйняття наведеної інформації та допомагає виконувати порівняння. На них зображені схеми можливої реалізації вимірювальної системи активного контролю. В своїй роботі автор використовує п`ять джерел інформації, що дозволяє всебічно розглянути поставлену проблему. Автор приходить до висновку, що одна з порівняних між собою схем є пріоритетною при використанні в системах активного контролю.

Ключові слова: активний контроль, вимірювальна система, мікропроцесорна система, аналого-цифровий перетворювач, аналоговий комутатор.

 

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

 

 Kuzma Oleksandr V., Strogetska Anna

ON THE MODEL OF A SPHERICAL GAS VOLUME IN THE STUDYING OF GROWTH OF BUBBLE SWARM IN A VIBRATING LIQUID

The problem of oscillations of a spherical bubble or a bubble swarm in a cylindrical vessel at vertical vibrations is considered. The potential of velocity of the incompressible non-viscous liquid in case of axes symmetry are build as in the previous works. The Cauchy-Lagrange equations of oscillations for small gas bubbles were added for pulsation equation of spherical gas volume and for formulas for pressure and potential. The study of the equations for small adiabatic oscillations of the gas volume, modelling bubble swarm, are began  by  the perturbation method that allowed us to determine the resonant frequencies. This will form the basis for further investigation of the conditions of growth or destruction of gas accumulation in the oscillation liquid volumes. The results are compared with the experimental data and the ranges of application of the presented model are determined.

Key words: spherical bubble, bubble swarm, vibrations, potential, equations, resonant frequencies, incompressible liquid, cylindrical vessel

 

 Чорновіл Т.С.

ЗАСТОСУВАННЯ КОНІК ПРИ РОЗВ’ЯЗУВАННІ ЗАДАЧ З ПАРАМЕТРОМ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО ЗНО З МАТЕМАТИКИ

В запропонованій роботі досліджується питання застосування конік при  розв’язуванні задач з параметром при підготовці до ЗНО з математики. Розглянуто застосування графічного методу при вирішенні задач з параметром, зокрема при вирішенні задачі зовнішнього незалежного оцінювання з математики (профільний рівень), що дозволяє зробити рішення більш стислим і алгоритмічним.

Ключові слова: коніка, криві другого порядку, система рівнянь, рівняння з параметром.

 

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

 

 Klymenko Oksana

THE ROLE OF EVALUATIVE ADJECTIVES WITH POSITIVE AND NEGATIVE CONNOTATION IN THE INTERNET NEWS OF CULTURAL CONTENT

The article is devoted to the analysis of evaluative adjectives with positive and negative connotation. In the news articles  of cultural content they are used to describe appearance, character, interior and food. The role of this expressive means is to help the author to express the  point of view concerning the some topics and  to draw the reader’s attention.

Key words:  evaluative adjectives, evaluation,  news, article, connotation.

 

 Kovalenko Alina

EASY OR DIFFICULT? TRANSLATION OF PHRASEOLOGICAL UNITS IN MARKUS ZUZAK’S NOVEL “THE BOOK THIEF”

Many recent studies have focused on the differentiation of phraseological units, their classifications, and the basic methods of phraseological units translation from English into Ukrainian. Although considerable amount of research has been devoted to literary translation, few attempts have been made to investigate the peculiarities of phraseological units usage and their translation in the Mark Zuzak’s works. Therefore, the main task of this study is to analyze the most vivid phraseological units of the novel by Mark ZuzakThe Book Thiefand their translation into Ukrainian. This research provides various classifications of phraseological units within the novel. Also, different ways of phraseological units rendering from one language into another are identified. In general, this analysis shows that translators of modern phraseological units are facing enormous difficulties. Therefore, the issue of further studying of phraseological units translation in belles-lettres works always remains relevant.

Key words: phraseological units, translation methods, artistic text, rendering, correspondence

 

 Kubrakovska Iryna

CONSTRUCTIONS DENOTING ACTORS’ PERFORMANCE IN FILM REVIEWS

The article is devoted to the analysis of the constructions that denote actorsperformance which were singled out from film reviews. The immediate constructions of the attributive model indicate the realism and quality of the acting. The immediate constructions of the predicative model describe the actor’s contribution to the movie and the drawbacks of the acting. Constructions of the nominative model emphasize the special features of the actor.

Key words: construction, construction grammar, syntagmatics, film review, analysis. 

 

 Omelianenko Karina

PHRASEOLOGICAL UNITS APPEALING TO FORCE IMAGE SCHEMA IN SHORT STORIES BY ALICE MUNRO

The article is about the use of phraseological units appealing to FORCE image schema in short stories by Alice Munro. The works of the linguists, who studied phraseological units in English, have been analyzed. It has been proved, that phraseological unis can be analyzed from the point of view of cognitive linguistics, particularly with the help of image schemas. The attention is paid to the classification of phraseological units denoting the state of person with the help of the FORCE image schema in short stories by Alice Munro.

Key words: phraseological unit, short story, cognitive linguistics, image schema, the FORCE image schema.

 

 Баранець А.В.

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ РЕАЛІЙ ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ СИСТЕМИ США

Стаття присвячена актуальній  проблемі  перекладу мовних реалій, які називають елементи загальнонаціональної виборчої системи  США. У статті аналізуються проблеми, з якими стикається перекладач при перекладі політичних реалій: знання мови, знання політичної термінології, розуміння особливостей культури як мови перекладу, так і мови оригіналу. Розкрито  поняття мовних реалій, їх структура та представлено найпоширенішу класифікацію, що охоплюють основні критерії реалій в українській мові. Розглянуто головні проблеми перекладу реалій та виокремлено поширені засоби їх передачі. Здійснено аналіз способів перекладу та наведено приклади їх доцільного використання.

Ключові слова: мовні реалії, безеквівалентна лексика,переклад, транскрипція,семантичний неологізм, калька.

 

 Денисенко В.М.

ОСОБЛИВОСТІ ГЕНЕЗИСУ ПАЛІНДРОМА І ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

У статті досліджено, що паліндром (з грецької palindromos "біжить назад") означає текст або словесну побудову, що однаково або з деякими припущеннями, читається по буквах зліва направо і справа наліво. Визначено, що паліндром є маловивченим лінгвістичним феноменом, відомим ще з давніх часів. Це мовне явище до XX століття розглядалося тільки з позиції літературознавства. У зв'язку з цим існує великий інтерес для подальших досліджень паліндрома, але вже з точки зору лінгвістики. У статті висвітлено, що паліндром винайшов давньогрецький поет Сотад. Виявлено, що виникнення паліндромів пов’язане з естетичним почуттям дзеркальної симетрії і її майже математичним виразом, тільки не в цифрах, а в буквах. Визначено, що найбільш логічним обґрунтуванням появи європейського паліндрома треба вважати різноманіття форм писемності, які співіснували в античному Середземномор'ї з часів Олександра Македонського. У статті досліджено, що в античні часи вважалося, що паліндроми мають замовну і молитовну силу, і тому паліндромічні квадрати часто наносилися на стіни будинків і храмів. В середні віки паліндроми можна було знайти в трактатах з віршування, і тільки в XX столітті вчені зайнялися вивченням цього явища. Було з'ясовано, що паліндром є лінгвістичним явищем, що має свою структуру і принципи побудови. Особливу увагу приділено вивченню різноманітних класифікацій паліндромів. Найбільшою з них є класифікація по функціональної спрямованості, так як вона ділить паліндроми на точні, неточні, варіативні. Класифікація за ступенем точності паліндрома є хорошою ілюстрацією принципів його побудови. Досліджено, що найпростішим є паліндром з числом складності, рівним нулю, в якому один з напівпаліндромів не містить пробілів між словами і, відповідно, прогалин. Найскладнішим паліндромом відповідно до класифікації за ступенем точності є суперпаліндром, що вписаний в квадратну таблицю, і може читатися однаково практично у всіх напрямках. Також складання паліндромів є складною формою словесно-графічної гри. З’ясовано, що паліндроми часто використовуються в поезії. В такому випадку такий вірш називається візуальним або графічним, так як графічно він виглядає симетричним. В роботі досліджено, що в англійській літературі словесний паліндром має набагато більш широке функціонування завдяки розвиненій аналітичності, незважаючи на те, що паліндром не схильний до інверсії англійської мови. Визначено, що одним з найбільш відомих англійських поетів-паліндромістов є Джеймс Ліндон (James Lindon), який значно сприяв вивченню і розвитку паліндрома.

Ключові слова: паліндром, паліндромічні квадрати, дзеркальна симетрія, напівпаліндром, суперпаліндром.

 

 Мірошник Н.Б.

МОВНІ РЕАЛІЇ У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ

У статті досліджено явище мовних реалій у системі вищої освіти Великобританії у порівнянні з європейськими країнами. Описано реалії системи вищої освіти в англомовній країні, а саме переклад кваліфікацій, ступенів та документів про освіту.

Ключові слова: мовні реалії, безеквівалентна лексика, система освіти Великобританії, диплом про освіту, документ про освіту.

 

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

 

 Гречишкін М.Ю., Петришина М.О.

ФОРМИ УЧАСТІ ГРОМАДЯН У МІСЦЕВОМУ САМОВРЯДУВАННІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Дослідження присвячене проблемним питанням нормативно-правового регулювання форм участі громадян у місцевому самоврядування. Так, зазначається, що крім міжнародних джерел, означені проблеми досить фрагментарно регулюються чинним законодавством. Наголошується на нагальній необхідності державно-правового регулювання досліджуваних питань. Підсумовується, що від визнання важливості та необхідності розвитку спроможного місцевого самоврядування в Україні, насамперед, на загальнодержавному рівні, залежить реальність його існування, а також дієвість та ефективність його функціонування.

Ключові слова: територіальна громада, місцеве самоврядування, муніципальна влада, форми партисипативної муніципальної демократії.

 

 Дресвяннікова В.Д.

ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Стаття присвячена визначенню та вирішенню деяких проблем національно-правової системи у сфері захисту прав інтелектуальної власності. Автором зазначено, що ефективна та справедлива система охорони прав інтелектуальної власності є запорукою інноваційної та конкурентоспроможної країни, а також фундаментом для економічно розвинутої держави. Акцентовано увагу на тому, що наразі Україна вже обрала шлях розвитку сфери захисту прав інтелектуальної власності, проте все ще існують деякі невирішені проблеми, зокрема інтернет-піратство, використання неліцензійного програмного забезпечення, контрафактних або фальсифікованих товарів, неналежний рівень захисту запатентованих досягнень і взагалі несприятливий клімат для винахідницької діяльності, що зумовлено низьким рівнем захисту прав інтелектуальної власності. Тому, автором запропоновано декілька, основних шляхів удосконалення: запозичення міжнародних норм; удосконалення існуючого законодавства; реформа державних органів з питань захисту інтелектуальної власності; підвищення рівня кваліфікації суддів та поступ наукової думки. Зазначено, що тільки комплексний підхід до зазначеної проблеми гарантуватиме її якісне вирішення.

Ключові слова: інтелектуальна власність, захист прав інтелектуальної власності, імплементація міжнародних норм, національне законодавство, Вищий суд з питань інтелектуальної власності.

 

 Коваленко Ю.Л.

ВЗАЄМОДІЯ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА З НАЦІОНАЛЬНИМ  У СФЕРІ БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ

У статті досліджується система нормативних стандартів, які складають правову основу міжнародного і національного  співвідношення у сфері запобігання і протидії корупції. Також у дослідженні виокремлюються основні напрями такої міжнародної співпраці.

Стаття спрямована на з’ясування особливостей співвідношення міжнародного права з нормами національного права в сфері протидії такого негативного феномену як корупція. Звертається увага на сучасні тенденції регулювання корупційних проявів в країнах світу, з метою уникнення подальшої проблеми в розумінні тих чи інших стандартів протидії корупції.

Також, аналізуються шляхи імплементації міжнародних норм в національному законодавстві, які дають можливість обирати кожній державі власний правовий шлях, не тільки створюючи органи по боротьбі з корупцією які відповідають міжнародним стандартам, але і обирати найбільш ефективні шляхи подолання для тієї країни в якій вони будуть застосовуватися.

Ключові слова: корупція, економіка, міжнародна співпраця міжнародні договори, міжнародні організації, напрями взаємодії.

 

 Коваль О.М.

ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВА ОСОБИСТОСТІ ПРИ СТВОРЕННІ ГОЛОГРАФІЧНОГО ВИСТУПУ

Неспинна цифрова еволюція суспільства породжує нові правові явища та вимагає змін існуючих та застарілих норм законодавства. В наш час стрімкого розвитку цифрових технологій, голограми померлих співаків та віртуальні люди — вже не є чимось феноменальним.

Однак виникає логічне питання: кому належать майнові права на створені або виконанні голограмами літературні та аудіовізуальні твори? Родичам померлого, компаніям-власникам голограми, великим рекординговим компаніям? 

Голографічні виступи породили ряд правових колізій та поставили перед вченими всього світу цікаві питання з приводу ймовірного порушення інтелектуальної власності, та права особистості, що захищає ім'я, подобу, голос і маньєризми публічної особи.

Незрозуміло також, які правові засоби захисту інтелектуальної власності померлого можна застосувати, щоб оскаржити створення та використання голограм.

Можливо голограма це новий та унікальний об’єкт, ще потребує обов’язкового закріплення на законодавчому рівні?

В даній статті ми зосереджуємо увагу на питаннях права інтелектуальної власності, порушених використанням голограм та голографічних виступів існуючих людей.

Ключові слова: голограма, голографічна реплікація, право особистості, об’єкти інтелектуальної власності, авторське право, суміжні права  

 

 Крутіна І.В.

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА ЯК СУБ’ЄКТ НАДАННЯ БЕЗКОНТАКТНИХ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

Актуальність дослідження безконтактних адміністративних послуг Державної фіскальної служби України зумовлена необхідністю забезпечення доступності, прозорості та зручності отримання таких послуг для громадян.

Запропонована характеристика суб’єктів надання адміністративних послуг у податковій та митній сферах з урахуванням останніх змін. Досліджено правовий статус Державної фіскальної служби України (новостворених Державної податкової служби та Державної митної служби), а також поняття адміністративних послуг, їх ознаки та порядок надання.

Приділено увагу поняттю безконтактних адміністративних послуг, що надаються Державною податковою службою України. Автор розглянув адміністративні послуги новоствореної Державної податкової служби України, їх класифікацію, а також розвиток безконтактної форми надання адміністративних послуг у податковій сфері.

Ключові слова: Державна фіскальна служба України, Державна податкова служба України, Державна митна служба України, адміністративні послуги у податковій та митній сферах, електронні сервіси, безконтактні адміністративні послуги.

 

 Міщук А.Ю.

ФОРМИ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ

У статті проводиться  дослідження міжнародно-правових форм співробітництва у сфері кримінальних злочинів, взаємодії країн на міжнародному рівні, для покарання правопорушників.

Стаття спрямована на з’ясування особливостей форм та засобів міжнародно-правового співробітництва, та їх використання в національному праві. Серед безлічі видів співробітництва, універсальні конвенції та протоколи проти тероризму зосереджені на екстрадиції та взаємній правовій допомозі.

Саме в чинному Кримінальному процесуальному кодексі України  зазначається про міжнародну правову допомогу, що супроводжується проведенням компетентними органами однієї держави процесуальних дій, виконання яких необхідне для досудового розслідування, судового розгляду або для виконання вироку, ухваленого судом іншої держави або міжнародною судовою установою.

Ключові слова. Екстрадиція, арешт, кримінальні справи, міжнародне співробітництво, злочини, кримінальне провадження.

 

 Фойт С.І.

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ КОНФІСКАЦІЇ МАЙНА

В статті розглянуто особливості зарубіжного досвіду правового регулювання інституту конфіскації майна. Досліджено законодавство України, Кримінальний кодекс Польщі, Естонії та Грузії, а також інші міжнародні акти. Охарактеризовано суть, особливості застосування та види конфіскації майна в окремих зарубіжних країнах.  Запропоновано  виключити конфіскацію майна як покарання із кримінального законодавства України.

Ключові слова: конфіскація майна, кодекс,  спеціальна конфіскація,  покарання.

 

 

© Альманах науки, 2019