4nepbq6ttuem3wfo4n67bcgtowopbxqosdea8wf44nhy.png

 

almanakh@ukr.net

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

ГОЛОВНА

АРХІВ НОМЕРІВ

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ

РЕЦЕНЗУВАННЯ

КОНТАКТИ

 

 

Процедура рецензування наукових статей:

1. Всі рукописи, які надходять до редакції спрямовуються за профілем дослідження одному, а при необхідності – двом рецензентам, яких призначає відповідальний редактор. Для рецензування статей у якості рецензентів можуть виступати як члени редакційної колегії так і сторонні висококваліфіковані фахівці, які володіють глибокими професійними знаннями й досвідом роботи за конкретним науковим напрямком.

2. Рецензент, як правило, протягом 3-х діб робить висновок про можливість друкування статті. Строки рецензування можуть у кожному окремому випадку змінюватися з урахуванням створення умов для максимально об’єктивного оцінювання якості наданих матеріалів. Після остаточного аналізу статті, рецензент оформлює рецензію на наукову статтю, яка містить підсумкові рекомендації.

3. Рецензія на наукову статтю є внутрішнім документом редакції. Надсилання її в повному обсязі чи частково допускається лише за згодою відповідального редактора та рецензента. Редакція залишає за собою право відмовити автора публікації з ознайомленням змісту рецензії.   

4. Редакція електронною поштою повідомляє автору результати рецензування:

- в разі позитивної рецензії, автор отримує рахунок за публікацію статті, яка покриває витрати на публікацію статті;

- при необхідності доопрацювання, автору надсилається рецензія на наукову статтю (чи витяг) з чіткими зауваженнями, які необхідно виправити чи внести корективи. Виправлений варіант повторно надається рецензенту для прийняття рішення й підготовки мотивованого висновку про можливість публікації. Датою прийняття статті до публікації вважається дата отримання редакцією позитивного висновку рецензенту щодо доцільності й можливості опублікування статті; 

- в разі негативної рецензії наукова стаття відхиляється та не допускається до повторного розгляду.

5. У разі непогодженості з думкою рецензента автор статті має право надати аргументовану відповідь у редакцію видання. У такому разі стаття розглядається на засіданні робочої групи редакційної колегії. Редакційна колегія може направити статтю для додаткового або нового рецензування іншому фахівцю. Редакційна колегія залишає за собою право відхилення статей у разі неспроможності або небажання автора врахувати побажання та зауваження рецензентів. На вимогу рецензента редакційна колегія може надати статтю іншому рецензенту.

6. Затверджена до публікації стаття надається редактору. Незначні виправлення стилістичного або граматичного характеру які не впливають на зміст статті вносяться редактором без узгодження з автором. За необхідністю або за бажанням автора рукописи у вигляді макету статті повертаються автору для схвалення. 

7. Автор публікації самостійно несе відповідальність за достовірність наведених фактів та даних, обґрунтованість зроблених висновків, рекомендацій та науково-практичний рівень поданої наукової статті, гарантує збереження принципів академічної доброчесності.

 

 

 

 

© Альманах науки, 2018